MENU

Kundklagomål, vi behöver er återkoppling!

Kundklagomål behöver vi så snabbt som möjligt

Är du inte är helt nöjd med våra tjänster eller har du en kommentar om en certifikatinnehavare? Ditt förtroende för vår organisation och våra tjänster är viktigt och vi tar alltid dina kommentarer på allvar och som en möjlighet att utveckla vår verksamhet.

Formulera och skicka klagomål eller kommentar

Om du har ett klagomål gällande vårt arbete, ber vi dig att förse oss med följande information och följa nedanstående process. Det säkerställer att vi på ett lämpligt sätt snabbt kan behandla din åsikt och agera utan missförstånd.

Formulera ett klagomål på följande sätt:

  • Författat på svenska eller engelska
  • Beskriv händelsen eller beteendet som klagomålet avser
  • Eventuellt en möjlig lösning på problemet Vänligen ange ditt namn och dina kontaktuppgifter

För återkoppling, vänligen ange ditt namn och dina kontaktuppgifter, annars går det bra att vara anonym för den som så önskar.

Skicka sedan klagomålet genom:

  • Vårt kontaktformulär på hemsidan
  • Per post till TÜV NORD Scandinavia AB, Gåsebäcksvägen 20, 252 27 Helsingborg
  • Via e-post till sweden@tuv-nord.com
  • Naturligtvis kan du också anmäla ditt klagomål per telefon till oss på  (0) 10-474 99 04/ (0) 10-474 99 01

Process för kundklagomål

Vi beklagar att du har haft en negativ upplevelse. Vi tar ditt klagomål på största allvar och åtgärderna kommer noga övervägas. Ditt klagomål hanteras enligt följande; Inom två dagar får du en bekräftelse på att vi har mottagit ditt klagomål. Om vi ​​bedömer att det inte gäller vår organisation eller vår kund, kommer du kontaktas omedelbart. Om ditt klagomål avser vår organisation upprättas en avvikelse och en handläggare får i uppdrag att utreda klagomålet. Handläggaren är alltid en person som inte varit involverad i verksamheten, uppdraget eller den certifikatinnehavare som ditt klagomål avser.

Ditt klagomål eller kommentar kommer alltid behandlas opartiskt, opartiskheten granskas av TÜV NORD Scandinavia AB:s opartiskhetskommitté, en kommitté utanför vår organisation. Vi vill höra från alla berörda parter exakt vad som hände och möjligen vill vi få kontakt med dessa parter i syfte att få en bättre bild av situationen.

Inom sex veckor kan du förvänta dig ett förslag och en återkoppling från oss. Om du håller med om vår orsaksanalys, kan vi påbörja den korrigerande åtgärd som bedömts avhjälpa problemet och förhindrar en upprepning. Ibland behöver vi mer tid för att lösa ett klagomål och isåfall får du veta detta i god tid. 

När vi har fattat ett slutligt beslut, kommer vi att informera dig skriftligen. Vi går sedan snarast igång med att implementera den korrigerande åtgärden i vår verksamhet alternativt den lösning som bedömts avhjälpa problemet.

TÜV NORD Scandinavia

Besök- och postadress: Gåsebäcksvägen 20| 252 27, Helsingborg

+46 (0) 10 474 99 00

sweden@tuv-nord.com