MENU

Riskbedömning arbetsmiljö - Checklista

Riskbedömning arbetsmiljö checklista Riskbedömning arbetsmiljö checklista Riskbedömning arbetsmiljö checklista Riskbedömning arbetsmiljö checklista

Kort om riskbedömning

Varje företag som agerar som arbetsgivare bör utföra en riskbedömning. Processen för hur det går till behöver inte vara komplext men det är viktigt att ha i beaktning vilka typ av potentiella faror som finns i arbetsmiljön. Det är exempelvis få förekommande potentiella faror i en kontorsmiljö medan det kan finnas desto fler i en arbetsmiljö med kemikalier. Oavsett vad det är för typ av arbetsmiljö som omfattar ert företag finns det inga krav på att ni behöver lyfta varje potentiell fara. Det är viktigt att fokus ligger på att identifiera de faror med störst risk eftersom att identifiering av varenda potentiell fara i en arbetsmiljö är svårt och kan även leda till flera icke praktiska konsekvenser. I Europa och större delen av resten av världen är det ett lagligt krav på att organisationer genomför en riskbedömning av arbetsmiljön.

 

Exempel på checklista vid riskbedömning

Följande checklista för riskbedömning arbetsmiljö omfattar de viktigaste stegen för en bedömning. Stegen kan dock variera i omfattning beroende för vad det är för verksamhet ni bedriver.

  • Klassificera arbetsrelaterade aktiviteter.
  • Identifiera utmärkande faror som är kopplade till ovan identifierade aktiviteter.
  • Utvärdera befintlig riskhanteringsprocess.
  • Avgör vilken nivå av risk varje potentiell utmärkande fara utgör.
  • Avgör om risken är på en acceptabel nivå eller har reducerats till lägsta möjliga nivå utan att det får en negativ praktisk inverkan i verksamheten.
  • Förbered vid behov en handlingsplan.
  • Revidera handlingsplanen och ta beslut kring vilken nivå av risk som är acceptabel.
  • Dokumentera de faror som utgör störst risk.
  • Förbättra befintlig process på kontinuerlig basis och uppdatera vid behov.

Olika nivåer av risker vid riskbedömning

Riskhantering handlar lika mycket om att identifiera positiva möjligheter som förebyggande arbete mot potentiella faror. Följaktligen kan ovan nämnda checklista för riskbedömning arbetsmiljö även stötta er i att upptäcka potentiella möjligheter. Vid en bedömning kring potentiella faror ser man till hur stor risken är att en person som anställd, besökare eller någon som kan komma till skada enligt följande skala.

Acceptabel nivå

Väldigt låg risk och därmed behöver inte någon förebyggande handling vidtas.

Låg - medelhög risk

Risker för potentiella faror inom denna kategori behöver reduceras till en acceptabel nivå. Däremot får det inte leda till att det påverkar verksamheten negativt ur ett praktiskt perspektiv.

Oacceptabel nivå

På den här nivån gäller det att hantera riskbilden. I vissa fall får pågående aktivitet avbrytas tills en ny metod av kontroll kan appliceras.

Martin Olsson

Martin Olsson för TÜV NORD

Samordnare PED-verksamheten
Martin har jobbat som konstruktör inom processindustrin och därefter 15 år med konstruktionsgranskning inom kontrollbranschen.

+46 10 474 99 19

molsson@tuv-nord.com

linkedin martin-olsson-6a5b9a86/

Kontakta Martin!
Behöver du hjälp inom konstruktionskontroll, PED och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!