MENU

Vad är ISO certifiering?

ISO (International Organization for Standardization) är en organisation som utarbetar standarder för framförallt näringslivet med syftet att underlätta tillverkning, utveckling och handel med produkter och tjänster. ISO-standarder är frivilliga att implementera, men det finns företag som ställer krav på att leverantörer skall ha en specifik certifiering. Vanligtvis rör det sig då om ISO 9001 certifiering eller ISO 14001 certifiering.

ISO (International Organization for Standardization) är en organisation som utarbetar standarder för framförallt näringslivet med syftet att underlätta tillverkning, utveckling och handel med produkter och tjänster. ISO-standarder är frivilliga att implementera, men det finns företag som ställer krav på att leverantörer skall ha en specifik certifiering. Vanligtvis rör det sig då om ISO 9001 certifiering eller ISO 14001 certifiering.

Standardiseringsorgan

ISO är den gemensamma huvudorganisationen för internationella standardiseringar. I organisationen finns 162 medlemsländer representerade, varav Sverige är ett av dessa. Det svenska organet för standardisering är SIS (Swedish Standards Institute). Den organisation som utser svenska företag till ackrediterade certifieringsorgan är SWEDAC. De företag som är ackrediterade certifieringsorgan och får certifiera andra organisationer enligt ISO-standarder genomgår noggranna kontroller och revisioner för att säkerställa högsta kvalitet.

ISO 14001 och ISO 9001

ISO 9001 är en certifiering för effektiv kvalitetsledning med syftet att öka kundnöjdhet genom att hela tiden identifiera och arbeta med förbättringar. Bland annat genom orsaksanalyser av avvikelser. ISO 14001 är ett miljöledningssystem som syftar till att underlätta för organisationer oavsett storlek att bedriva ett strukturerat och effektivt miljöarbete. Precis som 9001 är 14001 inriktat på att kontinuerligt förbättra organisationens arbete.

Forskning om ISO-certifieringar

Det finns en hel del forskning på företag, både tillverkande- och serviceföretag och effekterna som ISO-certifiering medför. I vissa fall visar forskning stora positiva resultat och vissa fall inte lika stora resultat, dock fortfarande positiva. En mycket intressant slutsats som kan dras utifrån dessa studier är att motivationen bakom certifieringen är det som verkar vara den största faktorn för resultatet. Företag som certifierar sig för att kunna visa ISO-logotypen på sin hemsida eller för att en kund kräver det och därefter förväntar sig konkurrensfördelar kommer inte att uppleva särskilt stora fördelar. Ett företag där motivationen för förändring till minskade kostnader, ökad produktkvalitet eller en ökad kunskapsdelning internt kommer inifrån har enligt forskningen mer att vinna på en ISO-certifiering. Detta gäller både för ISO 14001 samt ISO 9001.

Anlita ett ackrediterat kontrollorgan

TÜV NORD är av SWEDAC utsett ackrediterat certifieringsorgan och får således dela ut certifikat för ISO- certifieringar. Vi utför revision för de senaste standarderna såsom ISO 9001:2015 och ISO 14001: 2105. Har du några frågor kring revision eller certifiering, tveka inte att kontakta oss så hjälper vi er att utveckla ert ledningssystem till det högeffektiva verktyg för förbättringsarbete som det bör vara.