MENU

Hör av er om ni har tips på vad ni vill läsa om i nästa kärnkraftsnytt!

Kärnkraftsnytt är en sammanfattning av nyheterna inom kärnkraftsindustrin med fokus på vårt närområde. Idén är att vi sammanfattar intressanta nyheter kort och koncist för intresserade. 

» Med ett projekt av storlek och komplexitet som det nya kärnkraftverket Hinkley Point C så, står Storbritannien inför en rad utmaningar vilka bara kan överbringas med nya och oortodoxa metoder. Det skriver i varje fall två utredare från advokatfirman King & Spoling. I utredningen konstateras också att projektet på grund av dess komplexitet behöver bryta mot grundläggande regler for projektfinansiering.

Den brittiska regeringen vill ytterligare en gång se över grunderna för Hinkley Point C, och bedöma rimligheten i projektet. Under tiden fortsätter dess kinesiska partner arbetet enligt tidigare finansieringsform och tidplan. Under tiden förordar företrädare för den brittiska industrin mindre modulbyggda kärnkraftverk som blir betydligt billigare att bygga. 

» Brister vid den brittiska upparbetningsanläggningen i Sellafield har avslöjats av BBC. Under tiden juli 2012- juli 2013 har minimibemanningen underskridits 97 gånger, vidare har man hittat plastflaskor med radioaktivt avfall innehållande plutonium och uran. Läs mer här

» I Ryssland planeras för reaktorer på havsbotten för att producera el vid brytning av mineral på havsbotten. Det är Rubin Central Design Bureau som återupptar planerna från 1980 talet på undervattensbrytning av mineral och den statliga kärnkraftsmyndigheten skriver på sin hemsida att man överväger att stödja med kunskap om undervattensteknologi. 

Oksana Leonidova

Oksana Leonidova, VD för TÜV NORD Scandinavia

VD
Oksana har goda erfarenheter av ledarskap, TIC branschen och finansiella frågor

+46 10 474 99 01

oleonidova@tuv-nord.com

linkedin oksana-leonidova-412b1547/

Kontakta Oksana!
Frågor om TÜV NORD i allmänhet, kontakta mig!