MENU

ISO 9001 är utan tvekan en av de allra vanligast förekommande certifieringarna med mer än en miljon ISO-certifierade företag världen över. En ISO 9001 certifiering är en ledningssystemstandard. Det vill säga att certifieringen ger verktyg för att ständigt förbättra ditt företags verksamhet för att tillfredsställa kundernas behov.

Dessa förbättringar kan innefatta allt från att hantera och undvika driftstopp till ett förbättrat kundbemötande. I Sverige certifieras i snitt ett företag om dagen och vissa företag har som policy att enbart göra affärer med andra företag som har ett ledningssystem. Syftet med att certifieras är att skapa riktlinjer för sitt kvalitetsarbete så att man kontinuerligt arbetar med förbättringar som bidrar till att kvalitetssäkra produkter och tjänster.

Förbättringsarbete på riktigt

Det finns flera olika fördelar med att certifiera sig. Men för att certifieringen skall fungera i praktiken och inte bara som märkning att visa upp för potentiella kunder krävs en intern vilja att förbättra verksamheten. Förbättringsarbetet ska också handla om att skapa en bättre tjänst eller produkt och inte bara vara en konsekvens av att kunden kräver certifiering. Kort sammanfattat handlar ISO 9001 om att skapa ett ledningssystem som gör det möjligt att se över de interna arbetssätten, sätta kunden i fokus och kostnadseffektivisera företaget.

Fördelar med ISO 9001

ISO 9001 riktar sig till alla företag oavsett bransch och storlek. Vilka fördelar som just ditt företag kommer att uppleva beror på vilket sätt certifieringen implementeras och vilket stadie ditt företag befinner sig i just nu. Vissa generella fördelar som de allra flesta företag upplever är bland annat att ledningen blir mer engagerad i den dagliga verksamheten vilket ofta resulterar i en mer strukturerad och effektiv verksamhet. Motivationen hos de anställda ökar om de är involverade i det målstyrda förbättringsarbetet, och detta återspeglas ofta i en förbättrad internkommunikation samt en ökad kundnöjdhet. ISO 9001 är ofta ett krav i upphandlingar, bidrar med seriositet och är tacksamt att använda i marknadsföringssyfte.

Krav för ISO 9001 certifiering

Vad bör då ett företag uppfylla för att uppfylla certifieringen? Nedan följer ett ett urval av olika krav för ISO 9001 certifiering:

• Etablera kvalitetsmål som förbättrar verksamheten samt uppföljning av uppsatta kvalitetsmål

• Granska kundnöjdheten

• Leverantörsutvärdering

• Internrevision

• Etablera system för avvikelsehantering

• Ett påvisat aktivt förbättringsarbete

• Etablera och implementera en kvalitetspolicy som anställda är införstådda i och uppdatera policy när behov uppstår

Är ditt företag certifierat enligt ISO 9001:2008 behöver en revision av ledningssystemet göras för att uppfylla kraven för ISO 9001:2015. Detta skall genomföras innan september 2018. Kontakta TÜV NORD om du är intresserad av ISO-certifiering för företag eller har några övriga frågor kring certifiering.

Relaterade nyheter

Jens Bo - ny Business Development Manager i Danmark

Vår Danska verksamhet har fått förstärkning i form av Jens Bo Kristiansen, han kommer att leda och utveckla vårt arbete…
Läs mer