MENU

Vad är ISO 27001 certifiering?

En ISO 27001 certifiering är ett ramverk och en ledningsstandard för hur du implementerar ett ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS) i ditt företag; ett certifikat som visar att ert företag säkert kan hantera stora som små mängder av viktig eller känslig information, och uppfyller de tre dimensionerna för informationssäkerhet: Sekretess, Integritet och Tillgänglighet. Information är idag en av er organisations viktigaste tillgångar och en internationellt erkänd standard på marknaden för många industrier och branscher visar att ni hanterar informationen korrekt.

ISO 27001 är en medlem i familjen ISO/IEC 27000, en samling av standarder gällande ledningssystem för informationssäkerhet som agerar som en praxis för hur företag hanterar säkerhetstillgångar som:

 • Ekonomisk information
 • Immateriella rättigheter
 • Personaldetaljer
 • Information ifrån utomstående

Hur kan mitt företag certifieras enligt ISO 27001?

En ISO 27001 certifiering erhålls via att man uppfyller de krav ISO 27001 ställer på ert företag samt revideras av ett ackrediterat certifieringsorgan. Dessa krav innefattar bland annat:

 

 • Framtagning av policys, rutiner och processer som är viktiga för informationssäkerhet och riskhantering
 • Implementeringen av de framtagna policys, rutiner och åtgärder i ert företag
 • Uppföljning, övervakning och granskning av ert system för informationssäkerhet
 • Underhåll och ett kontinuerligt förbättringsarbete av ert system

Processen för att erhålla en ISO 27001 certifiering och hur ert ledningssystem för informationssäkerhet kommer se ut är specifik för varje företag, där det inte finns något rätt eller fel för hur man ska implementera den. En ISO 27001 certifiering är i många fall en lång och komplicerad process som hela företaget kommer vara engagerad i; men som i slutändan kommer vara värt både den tid och de resurser ni spenderar på att erhålla certifikatet.

Vad kostar en ISO 27001 certifiering?

Kostnaden för en ISO 27001 certifiering kan variera från företag till företag. Men det man måste räkna med är först och främst interna kostnader för att uppnå kraven ISO 27001 ställer, såväl som revisions- och kontrollkostnader ifrån auktoriserade certifieringsorgan. Exempelvariabler som påverkar dessa kostnader inkluderar:

 • Storleken på företaget
 • Företagets nuvarande kunskap och rutin för informationssäkerhet och hur stor klyftan är mellan ert nuvarande system och det som behöver uppnås
 • Företagets resurser i form av kompetens och arbetskraft
 • Hur snabbt certifikatet vill uppnås

Fördelarna med certifiering enligt ISO 27001

ISO 27001 certifierade företag har intyget från en oberoende och sakkunnig organisation på att de säkert kan hantera stora som små mängder av viktig och känslig information/data som faller in under någon av dimensionerna: Sekretess, Integritet och Tillgänglighet. Ett faktum som väger tungt i vårt allt mer digitala och datoranpassade samhälle. Fördelarna med en ISO 27001 certifiering:

 • Förtroende hos era kunder med en internationellt erkänd certifiering
 • Skydd för affärshemligheter, information och informationstillgångar
 • Tydliga och systematiska arbetsprocesser för er informationssäkerhet och utveckling av den
 • Minimering av säkerhetsrisker
 • Med flera

Hitta ett certifieringsorgan för ISO 27001 i Sverige

ISO 27001 är en standard som innehåller generiska krav för informationssäkerhet och är utformad för att passa alla organisationer och företag, oavsett vilken bransch de än arbetar inom och hur stor deras verksamhet är. Har ni frågor eller funderingar kring informationssäkerhet och system? Eller har ni kört fast i processen med er certifiering? Vänd er till TÜV NORD, vi är ett av Skandinaviens ledande certifieringsorgan och kan hjälpa er att bli certifierade enligt ISO 27001 och många andra certifikat från A till Ö.