MENU

Det finns idag över 400 företag i Sverige som är certifierade enligt ISO 3834. Det är mycket vanligt med ISO 3834 i tillverkningsindustrin. Tidigare hette standarden EN 729 men sedan 2005 finns endast ISO 3834 kvar som standard. Skillnaden mellan den äldre EN 729 och den nyare standarden är inte stora utan främst fokuserade på förbättringar samt anpassning till förändringarna i ISO 9001.

Vad är ISO 3834?

ISO 3834 är en standard för svetsande företag och en internationellt erkänd kvalitetsledningssystemstandard. Med ledningssystem menas ett företags samlade processer. Det är de processerna som erhåller en ISO 3834 certifiering. En certifiering enligt ISO 3824 utförs av certifieringsorgan som är ackrediterade av det aktuella landets ackrediteringsorgan. I Sverige är det Swedac som utfärdar ackrediteringar.

Varför behövs ISO 3834?

ISO 3834 certifiering behövs för att säkerställa att smältsvetsning av metalliska material i verkstad eller på montageplats lever upp till krav på säkerhet, konstruktion och funktion. Standarden garanterar säkerheten i leveransen och att den produkten är korrekt svetsad.

Det finns idag tre stycken olika kravnivåer av ISO 3834. Vilken kravnivå just er verksamhet omfattas av beror på vilken typ av produkter ni tillverkar och hur stor påverkan svetsen har på ovan nämnda parametrar (säkerhet, konstruktion och funktionskrav). Nivån som er verksamhet omfattas av beror på vilken föreskrift, produktstandard eller specifikation som kan tillämpas på produkten som ni tillverkar.

De olika nivåerna som finns är ISO 3824-2, ISO 3834-3 och ISO 3834-4. Där ISO 3834-4 är den enklaste av nivåerna och ISO 3834 är den med högst krav. ISO 3834-2 innefattar omfattande kvalitetskrav Innefattar bland annat tryckkärl och dynamiskt belastade konstruktioner. ISO 3834-3 innefattar normala kvalitetskrav För till exempel stålkonstruktioner med statisk belastning. ISO 3834-4 innefattar enkla kvalitetskrav. För till exempel cykelställ och andra enklare svetsade produkter.

Olika nivåer av ISO 3834

Det finns idag tre stycken olika kravnivåer av ISO 3834. Vilken kravnivå just er verksamhet omfattas av beror på vilken typ av produkter ni tillverkar och hur stor påverkan svetsen har på ovan nämnda parametrar (säkerhet, konstruktion och funktionskrav). Nivån som er verksamhet omfattas av beror på vilken föreskrift, produktstandard eller specifikation som kan tillämpas på produkten som ni tillverkar.

De olika nivåerna som finns är ISO 3824-2, ISO 3834-3 och ISO 3834-4. Där ISO 3834-4 är den enklaste av nivåerna och ISO 3834 är den med högst krav.

ISO 3834-2 innefattar omfattande kvalitetskrav Innefattar bland annat tryckkärl och dynamiskt belastade konstruktioner.

ISO 3834-3 innefattar normala kvalitetskrav För till exempel stålkonstruktioner med statisk belastning.

ISO 3834-4 innefattar enkla kvalitetskrav. För till exempel cykelställ och andra enklare svetsade produkter.

Process för ISO 3834

Precis som med andra standarder innefattar 3834 certifieringsrevision. Efter godkänd certifieringsrevision utfärdas ett certifikat med giltighetstiden tre år med förutsättningen att en periodisk revision utförs årligen. Den periodiska revisionen finns för att säkra att kvalitetsledningssystemet efterföljs. Efter tre år utförs återigen en mer omfattande revision för att förnya certifieringen.

Fördelar med ISO 3834

Med ISO 3834 kommer en rad olika fördelar.

  • Ger tillträde till en större marknad
  • Rationalisering av processerna
  • Högre svetskvalitet
  • Ökad trovärdighet och bevis av kompetens
  • Framtidssäkrat med ett hållbart kvalitetsledningssystem
  • Minskade bristkostnader på grund av kvalitetsbrister
  • Minskade bristkostnader på grund av kvalitetsbrister

TÜV NORD utfärdar ISO 3834 certifiering

Som ett Swedac-ackrediterat kontrollorgan är vi ett auktoriserat företag som tillhandahåller ISO 3834 certifieringar. För oss handlar ISO-certifieringar, oavsett om det är ISO 9001, ISO 14001 eller vilken standard det rör sig om att hjälpa företag att kvalitetssäkra sina produkter eller leveranser. Svetsning är alltid förknippat med vissa risker och med rätt certifieringar kan vi höja kvaliteten för den svenska tillverkningsindustrin. Vi är en ackrediterat kontrollorgan och en komplett partner när det kommer till objektiva tredjepartsbedömningar. TÜV NORD använder ett webbaserat certifieringssystem som gör våra revisorer mer effektiva och minimerar ert eget arbete med eventuella korrigerande åtgärder, uppföljning, rapporter, certifikat och planering. Kontakta TÜV NORD för certifieringar enligt ISO 3834 idag!