MENU

CR ISO 15608

CR ISO 15608 är en teknisk rapport CR ISO 15608 är en teknisk rapport CR ISO 15608 är en teknisk rapport CR ISO 15608 är en teknisk rapport

CR ISO 15608 - teknisk rapport

Standarden för gruppering av metalliska material går under benämningen CR ISO 15608 och är en teknisk rapport som ersätter den tidigare ISO/TR 15608:2013. Syftet med riktlinjerna är att informera om hur material för svetsning kan grupperas enligt ett enhetligt system. CR ISO 15608 gruppering av standardiserade material fungerar som underlag och refereras i ett flertal produktstandarder och processtandarder.