MENU
  1. Naše služby
  2. Certifikace osob
  3. Certifikace pracovníků NDT

Odborná způsobilost pracovníků provádějící nedestruktivní zkoušení (NDT) je jedním z nezbytných předpokladů pro zajištění správnosti výsledků zkoušek a jejich správnou interpretaci.

Pro uživatele našich služeb certifikace NDT personálu připravujeme samostatné www stránky, kde naleznou všechny potřebné informace o procesu certifikace včetně potřebné dokumentace.
 

We use cookies to optimize the functionality of the website and for web analysis. If you use our website, you agree.