Certifikace pracovníků pro nedestruktivní zkoušení (NDT)

Zveme Vás ke kulatému stolu dne 3. března 2023 v Praze.

Kulatý stůl je organizován ve spolupráci s ČNDT, z.s. Cílem je vysvětlení nejasností ohledně požadavků novelizované normy ISO 9712:2022. Více informací naleznete v novinkách.
 

Odborná způsobilost pracovníků provádějící nedestruktivní zkoušení (NDT) je jedním z nezbytných předpokladů pro zajištění správnosti výsledků zkoušek a jejich správnou interpretaci.

Pro uživatele našich služeb certifikace NDT personálu připravujeme samostatné www stránky, kde naleznou všechny potřebné informace o procesu certifikace včetně potřebné dokumentace.
 

Dokumenty