MENU

Vážení zákazníci, držitelé certifikátu, chtěli bychom Vás touto cestou informovat, že TÜV NORD Czech s.r.o. jako certifikační orgán pro certifikaci personálu nedestruktivního zkoušení č. 3197 a schválená uznaná nezávislá organizace podle směrnice pro tlaková zařízení č. 2014/68/EU v návaznosti na nouzový stav a omezení pohybu osob, neomezil svou činnost a nadále přijímá žádosti o certifikaci, prodloužení a recertifikaci pracovníků nedestruktivního zkoušení, a to dle všech platných certifikačních schémat.
Více v novinkách.
 

Odborná způsobilost pracovníků provádějící nedestruktivní zkoušení (NDT) je jedním z nezbytných předpokladů pro zajištění správnosti výsledků zkoušek a jejich správnou interpretaci.

Pro uživatele našich služeb certifikace NDT personálu připravujeme samostatné www stránky, kde naleznou všechny potřebné informace o procesu certifikace včetně potřebné dokumentace.
 

Dokumenty

pro oblast NDT:

Petra Princová

Českomoravská 240/15, 190 00 Praha

+420 296 587 234

princova@tuev-nord.cz