Certifikace ISO 9001

Certifikace ISO 9001

Certifikace ISO 9001 je zaměřena na management kvality a lze jí aplikovat v jakékoliv organizaci ve všech oblastech výroby nebo poskytování služeb. Představuje dnes celosvětově uznávaný a dlouhodobě osvědčený standard, jehož zavedení je východiskem pro uplatnění dalších požadavků na systémy řízení společnosti.

Cesta k efektivní činnosti ve společnosti vede přes systematické uspořádání jejích procesů. Model prezentovaný v normě ISO 9001 je založen na osvědčených nástrojích a postupech, jejichž aplikace umožní společnosti systematicky zvyšovat výkonnost a účinnost řídicích procesů a tím následně zlepšovat činnost celé společnosti z hlediska uspokojování zákaznických požadavků a očekávání.

Zavedení systému dle ISO 9001 je dynamický proces, reagující na všechny proměnlivé vnitřní i vnější podmínky, okolnosti a zainteresované strany, dále na strategické cíle a na změny organizačních a technologických procesů.

Úvodní certifikace probíhá ve dvou stupních. Ve stupni 1 je posouzena dokumentace a celková připravenost zavedeného systému organizace k certifikaci, ve stupni 2 je ověřeno plnění všech požadavků ISO 9001 v praxi.

Po certifikačním auditu je vydán samostatný certifikát potvrzující shodu organizace se všemi požadavky ISO 9001 a s jejími aplikovatelnými závaznými povinnostmi.

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz