MENU
    1. Naše služby
    2. Certifikace systémů
    3. ISO 9001

Certifikace ISO 9001

Certifikace ISO 9001 je zaměřena na management kvality a lze jí aplikovat v jakékoliv organizaci ve všech oblastech výroby nebo poskytování služeb. Představuje dnes celosvětově uznávaný a dlouhodobě osvědčený standard, jehož zavedení je východiskem pro uplatnění dalších požadavků na systémy řízení společnosti.

Cesta k efektivní činnosti ve společnosti vede přes systematické uspořádání jejích procesů. Model prezentovaný v normě ISO 9001 je založen na osvědčených nástrojích a postupech, jejichž aplikace umožní společnosti systematicky zvyšovat výkonnost a účinnost řídicích procesů a tím následně zlepšovat činnost celé společnosti z hlediska uspokojování zákaznických požadavků a očekávání.

Zavedení systému dle ISO 9001 je dynamický proces, reagující na všechny proměnlivé vnitřní i vnější podmínky, okolnosti a zainteresované strany, dále na strategické cíle a na změny organizačních a technologických procesů.

Úvodní certifikace probíhá ve dvou stupních. Ve stupni 1 je posouzena dokumentace a celková připravenost zavedeného systému organizace k certifikaci, ve stupni 2 je ověřeno plnění všech požadavků ISO 9001 v praxi.

Po certifikačním auditu je vydán samostatný certifikát potvrzující shodu organizace se všemi požadavky ISO 9001 a s jejími aplikovatelnými závaznými povinnostmi.

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.

Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

296 587 201-9
Fax: 296 587 240

tuev-nord@tuev-nord.cz

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details