MENU
  1. Naše služby
  2. Certifikace systémů
  3. ISO 9001

Certifikace ISO 9001

Certifikace ISO 9001 je zaměřena na management kvality a lze jí aplikovat v jakékoliv organizaci ve všech oblastech výroby nebo poskytování služeb. Představuje dnes celosvětově uznávaný a dlouhodobě osvědčený standard, jehož zavedení je východiskem pro uplatnění dalších požadavků na systémy řízení společnosti.

Cesta k efektivní činnosti ve společnosti vede přes systematické uspořádání jejích procesů. Model prezentovaný v normě ISO 9001 je založen na osvědčených nástrojích a postupech, jejichž aplikace umožní společnosti systematicky zvyšovat výkonnost a účinnost řídicích procesů a tím následně zlepšovat činnost celé společnosti z hlediska uspokojování zákaznických požadavků a očekávání.

Zavedení systému dle ISO 9001 je dynamický proces, reagující na všechny proměnlivé vnitřní i vnější podmínky, okolnosti a zainteresované strany, dále na strategické cíle a na změny organizačních a technologických procesů.

Úvodní certifikace probíhá ve dvou stupních. Ve stupni 1 je posouzena dokumentace a celková připravenost zavedeného systému organizace k certifikaci, ve stupni 2 je ověřeno plnění všech požadavků ISO 9001 v praxi.

Po certifikačním auditu je vydán samostatný certifikát potvrzující shodu organizace se všemi požadavky ISO 9001 a s jejími aplikovatelnými závaznými povinnostmi.

UPOZORŇUJEME!

Certifikáty vydané dle verze ISO 9001:2008 jsou platné pouze do 14. 9. 2018.

(Hraniční termín 14. 9. 2018 znamená, že do tohoto data musí být nové certifikáty vydány, tj. audity musí být provedeny s náležitým předstihem).

Přechodové období pro normu ISO 9001:2015 je stanoveno tak, že od 15. března 2018 se veškeré audity systému managementu kvality již MUSEJÍ provádět dle nové revize normy! Přechod na novelu je možno provést i při kontrolních auditech, nejen při recertifikaci, vydaný certifikát pak bude mít platnost shodnou s datem uvedeným na certifikátu původním.

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.

Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

296 587 201-9
Fax: 296 587 240

tuev-nord@tuev-nord.cz