Metalografická laboratoř

Metalografická laboratoř

Metalografie je vědní obor pro hodnocení struktury materiálu. Metalografické hodnocení dává informace o struktuře materiálu, slouží pro kontrolu výrobních operací, např. pro kontrolu materiálu po svařování, po tepelném zpracování, tváření apod. Poskytuje potřebné informace o stavu materiálu provozovaného zařízení, např. o stupni ovlivnění způsobeného překročením předepsaných provozních teplot. Metalografii lze využít k hodnocení stavu povrchových vrstev materiálu, korozního a erozního napadení materiálu a k získání podkladů pro posouzení vhodnosti použití daného materiálu pro konkrétní prostředí. V neposlední řadě lze hodnotit i čistotu materiálů, zejména ocelí.

Metalografická laboratoř je součástí Laboratoří a zkušeben, které jsou akreditovány podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (AZL č. 1060).

Metalografie je jedním z přístupů komplexního hodnocení materiálů zahrnujícího i mechanické zkoušky a chemický rozbor složení materiálu (vzorky mohou být připravovány v naší přípravně vzorků).

Hlavní oblasti posuzování:

 • MAKROSTRUKTURA 
  • svarových spojů kovů ( ocel, hliník aj.) 
  • svarových spojů plastů 
  • kovových materiálů (vady) 
 • MIKROSTRUKTURA 
  • svarových spojů kovů ( ocel, hliník aj.) 
  • materiálů po tepelném zpracování 
  • materiálů po tváření
  • odlitků aj.

Dále provádíme hodnocení:

 • povrchových vrstev kovových a anorganických materiálů, včetně stanovení mikrotvrdosti 
 • stavu oduhličení materiálu 
 • obsahu delta feritu ve svarech - jediná metoda přímého stanovení obsahu delta feritu v kovech, která je vyžadována při hodnocení svarových spojů používaných v jaderné energetice 
 • obsahu delta feritu na místě uložení bez odběru vzorku 
 • korozního a erozního napadení provozovaných konstrukčních materiálů 
 • zkoušky korozní odolnosti oceli (mezikrystalová koroze) 
 • porezity hliníkových odlitků

Provádíme také diagnostiku provozovaných energetických zařízení ke zjištění příčin jejich poškození.

Zkoušky provádíme na různých materiálech. Laboratoř provádí hodnocení na vzorcích, které si sama připravuje. Zákazník však může dodat již předpřipravený vzorek, který po jeho úpravě vyhodnotíme. Metalografie v Brně provádí zkoušky podle různých národních, evropských i mezinárodních norem, tj. EN, ISO, DIN, ASME, SA, CEN/TS, ASTM, ČSN, GOST aj. a může v rámci přiznané flexibility typu 1 zařadit do zkoušení aktuální normalizované metody (technické ekvivalenty) za předpokladu, že zůstane zachován princip měření. Protokoly s výsledky zkoušek prováděných v Metalografii vydáváme podle požadavků zákazníka v různých jazykových mutacích, např. anglicky, německy, rusky, aj. Každoročně se Laboratoře a zkušebny Brno účastní mezilaboratorních porovnávacích zkoušek, čímž prokazují svou vysokou odbornou i technickou úroveň.

Naše Laboratoře a zkušebny v Brně poskytují komplexní služby zákazníkům, včetně výroby vzorků. Vyznačují se individuálním přístupem ke každému zákazníkovi, pomáhají mu řešit jeho problémy a díky extrémní flexibilitě našich odborníků může zákazník požadovat testování od zkoušek „na počkání“ až po určené individuální termíny.
Laboratoře a zkušebny jsou nezávislé, využívá je řada různých společností, inspekčních a certifikačních orgánů. Využití služeb našich laboratoří a zkušeben se projevuje finančními úsporami zákazníků nejen díky provázanosti na rozsáhlou certifikační a inspekční činnost TÜV NORD Czech, ale hlavně i zajištěním kontroly kvality vstupních materiálů, postupů výroby a hotových výrobků.

Pokud se obrátíte na naše Laboratoře a zkušebny v Brně, získáte objektivní výsledky zkoušek a protokoly od prestižní laboratoře.

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.