ISO 50001

Certifikace ISO 50001

TÜV NORD Czech, s.r.o. je připraven certifikovat systém energetického managementu dle normy ISO 50001 na základě nejnovější akreditace udělené Českým institutem pro akreditaci podle akreditačních norem ISO/IEC 17021-1, respektive ISO 50003, případně také podle akreditace naší mateřské společnosti v Německu (DAkkS). Jsme připraveni tuto certifikaci poskytovat prostřednictvím česky hovořících auditorů.

Zavedením systému managementu hospodaření s energiemi podniky snižují energetickou náročnost výroby a zlepšují energetickou účinnost. Pro velké podniky to navíc znamená jednu z možností, jak splnit požadavek zákona číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energiemi v aktuálním znění, konkrétně pak §9 odstavce 2.

Certifikace probíhá ve dvou stupních. Ve stupni 1 je posouzena dokumentace a celková připravenost zavedeného systému organizace k certifikaci, ve stupni 2 je ověřeno plnění všech požadavků normy ISO 50001 v praxi.

Po ukončení certifikačního auditu je vydán samostatný certifikát potvrzující shodu organizace s požadavky normy a s jejími aplikovatelnými závaznými povinnostmi. Audit je možné organizovat samostatně, nebo jako integrovaný s audity dalších systémů řízení.

Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) připravuje vydání revize normy ISO 50001, a to na konec roku 2018 nebo začátek roku 2019. Obsah novely již bude sledovat tzv. Strukturu vysoké úrovně, podle nichž byly v roce 2015 vydány také novely ISO 9001 i ISO 14001. Lze předpokládat, že dnem vydání této normy vstoupí v účinnost tříleté přechodné období, kdy akreditační orgány začnou vydávat certifikačním orgánům akreditace pro certifikaci podle novely. Po uplynutí této tříleté lhůty bude ukončena platnost certifikátů podle ISO 50001:2011.

 

NOVĚ!

Akreditace TÜV NORD CERT GmbH (TNC) byla dne 2. 8. 2023 převedena na mezinárodní akreditační standard ISO 50003:2022. 

Rádi bychom vás informovali o úspěšném přechodu naší akreditace pro certifikaci systémů energetického managementu (EnMS) Německým akreditačním orgánem (DAkkS).

Akreditace pro certifikaci EnMS, vydaná Českým institutem pro akreditaci (ČIA) certifikačnímu orgánu TÜV NORD Czech s.r.o. (TNCz), zahrnuje kriteriální akreditační standard ISO 50003:2022 již od 31. 5. 2023. Toto certifikační schéma se řídí stejnými pravidly, jako schéma TNC pod akreditací DAkkS. 

Přechod na certifikaci podle nového akreditačního schématu bude mít za následek změny týkající se výpočtu doby trvání auditu, dále provádění auditu a dokumentace z auditu.
Certifikáty a případné podcertifikáty se v důsledku přechodu nemění.

Pro stávající zákazníky se nové požadavky na výpočet doby trvání auditu vztahují pouze na příští certifikační cyklus. Změny týkající se průběhu auditu a řízení auditní dokumentace naproti tomu platí okamžitě, tj. budou implementovány při nejbližším řádném auditu aktuálního certifikačního cyklu.

Pro nové zákazníky platí s okamžitou platností všechny požadavky normy ISO 50003:2022, tedy nové požadavky na výpočty a změny týkající se provádění auditu a dokumentace auditu.

Hlavní změny oproti předchozímu vydání jsou následující:

Změny pro výpočty doby trvání auditu
Nově by se měly při výpočtu času na audit vzít v úvahu:
-    vážené hodnoty pro složitost (výpočet),
-    paretova analýza pro určování typů energií (zákaznický dotazník),
-    externí energie využívající systémy a místa bez personálu (zákaznický dotazník).

Plánování auditu a dokumentace auditu
-    Audit by měl zahrnovat zkoumání vzorku primárních zdrojů dat (např. faktur za energii).
-    Časová alokace na přezkoumání primárních zdrojů dat musí být dokumentována v plánu auditu.
-    Spotřeba energie pro každý zdroj energie a musí být uvedena ve zprávě z auditu.

Doba trvání auditu
-    Minimálně 80 % vypočítaného času auditu stráví na místě (dříve 70 %).
-    Maximálně 20 % vypočítaného času auditu bude vynaloženo na přípravu auditu a následná opatření.

Neustálé zlepšování energetické hospodárnosti
-    Během kontrolních auditů auditorský tým přezkoumá opatření přijatá organizací ke zlepšení energetické hospodárnosti organizace; prokázání zlepšení energetické hospodárnosti se u kontrolních auditů nevyžaduje.
-    Během recertifikačních auditů musí auditorský tým na základě ukazatelů energetické hospodárnosti (EnPI) určit, zda organizace prokázala neustálé zlepšování energetické hospodárnosti.

Organizace s více místy
-    Více lokalit lze považovat za jednu lokalitu, pokud jsou blízko sebe. Lze tedy sečíst počet efektivních pracovníků EnMS, typy a spotřeby energií a počet VUE.

 

Máte-li jakékoli dotazy, prosím neváhejte se obrátit na našeho kolegu: 

Mgr. Viktor Šaroch, Ph.D. +420 602 664 895, e-mail: saroch@tuev-nord.cz

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz