Certifikace systému managementu pro oblast jaderné energetiky

Certifikace systému managementu pro oblast jaderné energetiky

V únoru  2019 byla vydána nová norma pro dodavatele v jaderné energetice: ČSN ISO 19443:2019 Systémy managementu kvality - Specifické požadavky na používání ISO 9001:2015 organizacemi v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energie, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti.

 

Naše společnost, jako zpracovatel normy, převzala v loňském roce odpovědnost za vydání české verze ISO 19443:2018. Řešitelem tohoto normalizačního úkolu byl Ing. Daniel Jarchovský, garant pro certifikaci dle této normy.

Nová norma zapracovává závazné požadavky doporučení IAEA - General Safety Requirements No. GSR Part 2, transponuje systémové požadavky na management (jaderné) bezpečnosti do prostředí EN ISO 9001:2015, a zásadně tak kloní prioritu cílů systému managementu k jaderné bezpečnosti. Proto splnění požadavků nové normy vyžaduje zásadní přestavbu systému managementu zavedeného dle EN ISO 9001:2015.

Pro splnění těchto požadavků a úspěšnost Vaší organizace na jaderném trhu, který v současné době nabízí široké možnosti pro uplatnění Vašich výrobků a služeb, nabízíme:

  • otevřená školení, kde se věnujeme rozdílům mezi ČSN ISO 19443:2018 a ČSN EN ISO 9001:2016
  • provedení certifikačního auditu (s vydáním neakreditovaného certifikátu TÜV NORD Czech)
  • po zavedení certifikace v akreditačním systému ČR přechod na akreditovaný certifikát

 

 

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

Ing. Daniel Jarchovský
Manažer jakosti