MENU

Certifikace systému managementu pro oblast jaderné energetiky

V únoru  2019 byla vydána nová norma pro dodavatele v jaderné energetice: ČSN ISO 19443:2019 Systémy managementu kvality - Specifické požadavky na používání ISO 9001:2015 organizacemi v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energie, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti.

 

Naše společnost, jako zpracovatel normy, převzala v loňském roce odpovědnost za vydání české verze ISO 19443:2018. Řešitelem tohoto normalizačního úkolu byl Ing. Daniel Jarchovský, ředitel jedné z našich divizí (Divize posuzování shody).

Nová norma zapracovává závazné požadavky doporučení IAEA - General Safety Requirements No. GSR Part 2, transponuje systémové požadavky na management (jaderné) bezpečnosti do prostředí EN ISO 9001:2015, a zásadně tak kloní prioritu cílů systému managementu k jaderné bezpečnosti. Proto splnění požadavků nové normy vyžaduje zásadní přestavbu systému managementu zavedeného dle EN ISO 9001:2015. Aktuálně probíhají odborné diskuse o míře aplikace nové normy v dodavatelském řetězci provozovatele jaderných zařízení v ČR ČEZ, a. s.

Požadavky normy ČSN ISO 19443:2019 jsou zároveň velmi podobné, a z velké části totožné, s požadavky vyhlášky SÚJB č. 408/2016 (Vyhláška o požadavcích na systém řízení), takže zavedením systému řízení dle normy ČSN ISO 19443:2018 budou vesměs splněny i tyto legislativní požadavky.

Pro splnění těchto požadavků a úspěšnost Vaší organizace na jaderném trhu, který v současné době nabízí široké možnosti pro uplatnění Vašich výrobků a služeb, nabízíme:

  • přezkoumání shody vašeho systému řízení s požadavky ČSN ISO 19443: 2019, resp. ISO 19443:2018
  • provedení rozdílového auditu
  • provedení certifikačního auditu (s vydáním neakreditovaného certifikátu TÜV NORD Czech)
  • po zavedení certifikace v akreditačním systému ČR jednoduchý přechod na akreditovaný certifikát

 

 

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

Ing. Daniel Jarchovský

Ředitel Divize posuzování shody

+420 702 127 992

jarchovsky@tuev-nord.cz