Certifikace systému managementu pro oblast jaderné energetiky

Certifikace dle ISO 19443: Specifické požadavky pro jadernou energetiku

Název normy ČSN ISO 19443:2019: Systémy managementu kvality - Specifické požadavky na používání ISO 9001:2015 organizacemi v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energie, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti.

Systémy managementu kvality podle ISO 19443 a ČSN EN ISO 19443 jsou nezbytné pro organizace, které dodávají produkty a služby v odvětví jaderné energetiky. Certifikace podle těchto norem potvrzuje dodržování požadavků na řízení kvality a bezpečnosti v celém dodavatelském řetězci jaderného průmyslu.

Norma zapracovává požadavky dokumentu IAEA - General Safety Requirements No. GSR Part 2 Leadership and Management for Safety a překlápí systémové požadavky na řízení (jaderné) bezpečnosti do prostředí EN ISO 9001:2015.  Zásadně tak směřuje prioritu cílů systému managementu k jaderné bezpečnosti. Proto splnění požadavků nové normy vyžaduje vcelku zásadní přestavbu systému managementu zavedeného dle EN ISO 9001:2015.

Pro splnění těchto požadavků a úspěšnost Vaší organizace na jaderném trhu, který v současné době nabízí široké možnosti pro uplatnění Vašich výrobků a služeb, nabízíme:

  • otevřená školení, kde se věnujeme rozdílům mezi ČSN ISO 19443:2018 a ČSN EN ISO 9001:2016
  • provedení certifikačního auditu (s vydáním neakreditovaného certifikátu TÜV NORD Czech)
  • po zavedení certifikace v akreditačním systému ČR přechod na akreditovaný certifikát

 

Zájemci o podrobnější informace mohou kontaktovat pana Milana Mušáka, +420 602 275 761, musak@tuev-nord.cz

 

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.