MENU
  1. Naše služby
  2. Certifikace systému managementu pro oblast jaderné energetiky

Certifikace systému managementu pro oblast jaderné energetiky

V únoru  2019 byla vydána nová norma pro dodavatele v jaderné energetice: ČSN ISO 19443:2019 Systémy managementu kvality - Specifické požadavky na používání ISO 9001:2015 organizacemi v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energie, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti.

 

Naše společnost, jako zpracovatel normy, převzala v loňském roce odpovědnost za vydání české verze ISO 19443:2018. Řešitelem tohoto normalizačního úkolu byl Ing. Daniel Jarchovský, ředitel jedné z našich divizí (Divize posuzování shody).

Nová norma zapracovává závazné požadavky doporučení IAEA - General Safety Requirements No. GSR Part 2, transponuje systémové požadavky na management (jaderné) bezpečnosti do prostředí EN ISO 9001:2015, a zásadně tak kloní prioritu cílů systému managementu k jaderné bezpečnosti. Proto splnění požadavků nové normy vyžaduje zásadní přestavbu systému managementu zavedeného dle EN ISO 9001:2015. Aktuálně probíhají odborné diskuse o míře aplikace nové normy v dodavatelském řetězci provozovatele jaderných zařízení v ČR ČEZ, a. s.

Požadavky normy ČSN ISO 19443:2019 jsou zároveň velmi podobné, a z velké části totožné, s požadavky vyhlášky SÚJB č. 408/2016 (Vyhláška o požadavcích na systém řízení), takže zavedením systému řízení dle normy ČSN ISO 19443:2018 budou vesměs splněny i tyto legislativní požadavky.

Pro splnění těchto požadavků a úspěšnost Vaší organizace na jaderném trhu, který v současné době nabízí široké možnosti pro uplatnění Vašich výrobků a služeb, nabízíme:

  • přezkoumání shody vašeho systému řízení s požadavky ČSN ISO 19443: 2019, resp. ISO 19443:2018
  • provedení rozdílového auditu
  • provedení certifikačního auditu (s vydáním neakreditovaného certifikátu TÜV NORD Czech)
  • po zavedení certifikace v akreditačním systému ČR jednoduchý přechod na akreditovaný certifikát

 

 

 

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

Ing. Daniel Jarchovský

Ředitel Divize posuzování shody

+420 702 127 992

jarchovsky@tuev-nord.cz

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.