ISO 20000

Certifikace ISO/IEC 2O000-1:2019

Oblast ICT služeb je jedno z nejflexibilnějšího a nejrychleji se rozvíjejícího odvětví průmyslu a byznysu. V současnosti se IT a ICT služby a nástroje dotýkají nějakým způsobem prakticky každé oblasti lidské činnosti.
Standard ISO/IEC 20000-1 poskytuje řešení pro předcházení rizik. Certifikace podle ISO/IEC 20000-1 se rychle stává etalonem kvality mezi poskytovateli ICT služeb.

Počítače jsou jen jednou z částí, ICT to jsou nejen stroje (hardware počítačů či serverů), ale i programy a aplikace (software). S prosazováním informačních a komunikačních systémů v každodenní podnikové praxi se objevuje i otázka zabezpečení těchto systémů.

Ing. & Ing. Martin Drastich, MBA, Ph. D.

Tel.: 604 857 854
drastich@tuev-nord.cz