MENU
  1. Naše služby
  2. Inspekce
  3. Jaderná zařízení

Jaderná zařízení

Jaderná zařízení jsou definována zákonem č. 263/2016 Sb. Atomovým:

  • stavby a provozní celky, jejichž součástí je jaderný reaktor využívající jadernou reakci
  • zařízení pro výrobu, zpracování, stlačování a ukládání jaderných materiálů, kromě úpraven uranové rudy a skladů uranového koncentrátu
  • úložiště radioaktivních odpadů, s výjimkou úložišť obsahující výlučně přírodní radionuklidy
  • zařízení pro skladování radioaktivních odpadů, jejichž aktivita přesahuje hodnoty stanovené prováděcím předpisem

Jaderná zařízení (zejména jaderné elektrárny) jsou tvořena systémy a komponenty, které jsou příslušné k různým skupinám právních předpisů (zákon č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a související NV, zákon č. 263/2016 Sb. Atomový a související prováděcí vyhlášky SÚJB.

Komponenty a systémy kategorizované jako vybraná zařízení pro jaderná zařízení musí být podrobeny posouzení shody podle vyhlášky SÚJB č. 358/2016 Sb. Na ostatní komponenty a systémy se vztahuje obecná legislativa tedy příslušná nařízení vlády pod zákonem 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Posouzení shody tzv. vybraných zařízení a jejich částí a materiálů provádí autorizovaná osoba AO 248, která je k tomu účelu autorizována ÚNMZ.
Společnost TÜV NORD Czech, s.r.o. je autorizována na všechny postupy posuzování shody a jiné úkony dle vyhlášky SÚJB č. 358/2016 Sb. o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení.
Systém posuzování shody je velmi podobný jako u tlakových zařízení dle směrnice č. 2014/68/EU (viz tlaková zařízení) s tím rozdílem, že se jedná o oblast neharmonizovanou s evropským právem a tudíž není možné plně přenášet kompetence autorizovaných osob na jiné společnosti v Evropské unii.

Kromě činností autorizované osoby v této oblasti provádíme také inspekční činnosti, posouzení a osvědčování způsobilosti výrobců podle konkrétního rozsahu výroby (výrobního programu firmy) a podle související právní legislativy a podle používaných technických předpisů (technických kódů).

 

AKTUÁLNĚ!

Ve dnech 14. - 16. 5. 2018 nás najdete na ATOMEXPO 2018 v Sochi - stánek č. C21

ATOMEXPO International Forum v Sochi (Ruská federace) je jedno z nejvýznamnějších setkání klíčových hráčů v oblasti jaderné energetiky, které již 10. rokem organizuje ROSATOM.

Proč se účastníme?

Bezpečnost je naše téma a s ohledem na řadu plánovaných výstaveb jaderných elektráren velmi aktuální. Jaderné elektrárny dozorujeme po celém světě od plánování výstavby až po ukončení provozu. V oblasti supervizí nad NDT a svařováním patříme mezi nejuznávanější autority v ČR a SK, v počtu zkušených odborníků (NDT expertů Level III a inspektorů ASME) se řadíme na čelní místo.

S čím pomáháme dodavatelům do jaderné energetiky? Proč nás využívají provozovatelé jaderných elektráren? Podívejte se na naši prezentaci

NOVINKA

TÜV NORD Czech je členem nově vzniklého konsorcia AATNA, jehož cílem je technická podpora dodavatelů pro projekty výstavby nových jaderných bloků

 

 

 

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat: