MENU
  1. Naše služby
  2. Certifikace osob

V rámci certifikace osob provádíme certifikaci pracovníků pro oblast NDT dle EN ISO 9712 a ISO 20807 a certifikaci personálu pro trvalé spojování (svářeči, páječi a operátoři) dle EN 287-1, EN ISO 9606-1,2,3,4,5; EN 1418, EN ISO 14732 a EN 13585.
 


Certifikační orgán pro certifikaci osob TÜV NORD Czech, s.r.o., se při svých činnostech řídí touto svou Politikou jakosti a nestrannosti.

Podání stížností, reklamací a odvolání se řídí tímto postupem certifikačního orgánu.

Informační memorandum COP k ochraně osobních údajů certifikovaných osob.
 

Informace pro ověření platnosti vystavených certifikátů podají na vyžádání od konkrétní osoby tyto pracovnice certifikačního orgánu:

pro oblast NDT:

Petra Princová

Českomoravská 240/15, 190 00 Praha

+420 296 587 234

princova@tuev-nord.cz

pro oblast svařování:

Gabriela Bulatová

Pohraniční 23, 703 00 Ostrava

+420 595 955 060

bulatova@tuev-nord.cz

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.