Certifikace osob

V rámci certifikace osob provádíme certifikaci pracovníků pro oblast NDT dle EN ISO 9712 a ISO 20807 a certifikaci personálu pro trvalé spojování (svářeči, páječi a operátoři) dle EN 287-1, EN ISO 9606-1,2,3,4,5; EN 1418, EN ISO 14732 a EN 13585.
 


Certifikační orgán pro certifikaci osob TÜV NORD Czech, s.r.o., se při svých činnostech řídí touto svou Politikou jakosti a nestrannosti.

Podání stížností, reklamací a odvolání se řídí tímto postupem certifikačního orgánu.

Informační memorandum COP k ochraně osobních údajů certifikovaných osob.
 

Informace pro ověření platnosti vystavených certifikátů podají na vyžádání od konkrétní osoby tyto pracovnice certifikačního orgánu:

pro oblast NDT:

Petra Princová
Českomoravská 240/15, 190 00 Praha

pro oblast svařování:

Gabriela Bulatová
Pohraniční 23, 703 00 Ostrava