Laboratoř analytické chemie

Laboratoř analytické chemie

Chemické rozbory materiálu slouží ke zjištění a potvrzení druhu materiálu anebo svarového kovu, který je předepsán pro dané konstrukční řešení, a to jak při výrobě nového zařízení, tak i v případě poruch provozovaných zařízení. Je nezbytným podkladem pro navazující mechanické zkoušky materiálu a metalografické hodnocení. Jedná se o analýzy ocelí, různých slitin, nánosů, pokovovací lázně.

Laboratoř analytické chemie je součástí Laboratoří a zkušeben Brno, které jsou akreditovány podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (AZL č. 1060).

Laboratoř analytické chemie provádí rozbory chemického složení různých materiálů, které spolu s mechanickými zkouškami a metalografickým hodnocením slouží ke komplexnímu posouzení materiálu.

Nejčastěji se analyzují:

 • oceli, nerezové oceli, litiny, ferroslitiny a speciální slitiny niklu, chrómu a kobaltu
 • bronzi, mosazi a další slitiny mědi, niklu, zinku
 • povrchové vrstvy kovových a anorganických materiálů
 • lehké slitiny hliníku, zinku, hořčíku a křemíku
 • pájky, ložiskové kovy a další slitiny cínu, olova, antimonu a vizmutu
 • nánosy, popely, silikátové materiály, vápence, SiC
 • vody
 • pokovovací lázně
 • zlato a stříbro ve slitinách mědi, niklu, zinku, hliníku, v pájkách a slitinách olova
 • toxické prvky v kovových materiálech, elektromateriálech, popelu, odpadech
 • příměsi drahých kovů a kovů vzácných zemin

Dále provádí:

 • ověření atestů a certifikátů, určení druhu materiálu

Zkoušky jsou prováděny z plochy pevného vzorku metodou atomové emisní spektrometrie s jiskrovým výbojem (kvantometr) nebo z roztoku optickým emisním spektrometrem s indukčně vázanou plazmou (ICP-OES). Stanoví se téměř celá periodická tabulka prvků včetně vzácných kovů, kovů vzácných zemin apod. Stanovení uhlíku a síry se provádí na kvantometru nebo na automatickém analyzátoru.

Analýzu metodou ICP-OES provádíme buď z kusového vzorku, kdy si vzorek připravíme sami, nebo z třísek vzorku, případně prášku. K analýze je potřebné dodat cca 2 gramy vzorku (podle hmotnosti asi polévkovou lžíci). U netypických vzorků se o množství vzorku poraďte přímo v laboratoři.

Laboratoř analytické chemie provádí zkoušky podle různých národních, evropských i mezinárodních norem, tj. EN, ISO, DIN, ASME, SA, CEN/TS, ASTM, ČSN aj. Protokoly s výsledky analýz Laboratoře analytické chemie vydáváme podle požadavků zákazníka v různých jazykových mutacích, např. anglicky, německy, rusky, aj.

Každoročně se Laboratoře a zkušebny Brno účastní mezilaboratorních porovnávacích zkoušek, čímž prokazují svou vysokou odbornou i technickou úroveň.

Naše Laboratoře a zkušebny v Brně poskytují komplexní služby zákazníkům, včetně výroby vzorků. Vyznačují se individuálním přístupem ke každému zákazníkovi, pomáhají mu řešit jeho problémy a díky extrémní flexibilitě našich odborníků může zákazník požadovat testování od zkoušek „na počkání“ až po určené individuální termíny.

Laboratoře a zkušebny Brno jsou nezávislé, využívá je řada různých společností, inspekčních a certifikačních orgánů. Využití služeb našich laboratoří a zkušeben se projevuje finančními úsporami zákazníků nejen díky provázanosti na rozsáhlou certifikační a inspekční činnost TÜV NORD Czech, ale hlavně i zajištěním kontroly kvality vstupních materiálů, postupů výroby a hotových výrobků.

Pokud se obrátíte na naše Laboratoře a zkušebny v Brně, získáte objektivní výsledky zkoušek a protokoly od prestižní laboratoře.

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

Mgr. Veronika Hrušková
Vedoucí Laboratoře analytické chemie

Tel.: +420 545 110 125
Hruskova@tuev-nord.cz