MENU
  1. Naše služby
  2. Laboratoře a zkušebny
  3. Laboratoř analytické chemie

Laboratoř analytické chemie

Chemické rozbory materiálu slouží ke zjištění a potvrzení druhu materiálu anebo svarového kovu, který je předepsán pro dané konstrukční řešení, a to jak při výrobě nového zařízení, tak i v případě poruch provozovaných zařízení. Je nezbytným podkladem pro navazující mechanické zkoušky materiálu a metalografické hodnocení. Jedná se o analýzy ocelí, různých slitin, nánosů, pokovovací lázně.

Laboratoř analytické chemie je součástí Laboratoří a zkušeben, které jsou akreditovány podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (AZL č. 1060).

Laboratoř analytické chemie provádí rozbory chemického složení různých materiálů, které spolu s mechanickými zkouškami a metalografickým hodnocením slouží ke komplexnímu posouzení materiálu.

Nejčastěji se analyzují:

 • oceli, nerezové oceli, litiny, ferroslitiny a speciální slitiny niklu, chrómu a kobaltu
 • bronzi, mosazi a další slitiny mědi, niklu, zinku
 • povrchové vrstvy kovových a anorganických materiálů
 • lehké slitiny hliníku, zinku, hořčíku a křemíku
 • pájky, ložiskové kovy a další slitiny cínu, olova, antimonu a vizmutu
 • nánosy, popely, minerály, rudy, horniny, silikátové materiály, půdy, vápence, SiC
 • vody
 • pokovovací lázně
 • zlato a stříbro ve slitinách mědi, niklu, zinku, hliníku, v pájkách a slitinách olova
 • toxické prvky v kovových materiálech, elektromateriálech, popelu, odpadech
 • příměsi drahých kovů a kovů vzácných zemin
 • šestimocný chrom v protikorozních vrstvách

Dále provádí:

 • ověření atestů a certifikátů, určení druhu materiálu
 • stanovení čistoty grafitu

Zkoušky jsou prováděny z roztoku optickým emisním spektrometrem s indukčně vázanou plazmou. Stanoví se téměř celá periodická tabulka prvků včetně vzácných kovů, kovů vzácných zemin apod. Stanovení uhlíku a síry se provádí na automatickém analyzátoru.

Analýzu provádíme buď z kusového vzorku, kdy si vzorek připravíme sami, nebo z třísek vzorku, případně prášku. K analýze je potřebné dodat cca 2 gramy vzorku (podle hmotnosti asi polévkovou lžíci). U netypických vzorků se o množství vzorku poraďte přímo v laboratoři.

Laboratoř analytické chemie v Brně provádí zkoušky podle různých národních, evropských i mezinárodních norem, tj. EN, ISO, DIN, ASME, SA, CEN/TS, ASTM, ČSN aj. a může v rámci přiznané flexibility typu 1 zařadit do zkoušení aktuální normalizované metody (technické ekvivalenty) za předpokladu, že zůstane zachován princip měření.

Protokoly s výsledky analýz Laboratoře analytické chemie vydáváme podle požadavků zákazníka v různých jazykových mutacích, např. anglicky, německy, rusky, aj.

Každoročně se Laboratoře a zkušebny Brno účastní mezilaboratorních porovnávacích zkoušek, čímž prokazují svou vysokou odbornou i technickou úroveň.

Naše Laboratoře a zkušebny v Brně poskytují komplexní služby zákazníkům, včetně výroby vzorků. Vyznačují se individuálním přístupem ke každému zákazníkovi, pomáhají mu řešit jeho problémy a díky extrémní flexibilitě našich odborníků může zákazník požadovat testování od zkoušek „na počkání“ až po určené individuální termíny.

Laboratoře a zkušebny jsou nezávislé, využívá je řada různých společností, inspekčních a certifikačních orgánů. Využití služeb našich laboratoří a zkušeben se projevuje finančními úsporami zákazníků nejen díky provázanosti na rozsáhlou certifikační a inspekční činnost TÜV NORD Czech, ale hlavně i zajištěním kontroly kvality vstupních materiálů, postupů výroby a hotových výrobků.

Pokud se obrátíte na naše Laboratoře a zkušebny v Brně, získáte objektivní výsledky zkoušek a protokoly od prestižní laboratoře.

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

Mgr. Veronika Hrušková

Vedoucí Laboratoře analytické chemie

+420 545 110 125

Hruskova@tuev-nord.cz

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details