Ověřování emisí skleníkových plynů

Skleníkové plyny

Nabízíme služby v oblasti ověřování emisí skleníkových plynů (GHG) dle zákona č. 383/2012 Sb., ve znění a pozdějších předpisů včetně přílohy I a v souladu s přílohou I PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 2018/2067 ze dne 19. prosince 2018, o ověřování údajů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pro činnosti:
 

Č. skupiny činností

Rozsah akreditace a autorizace

1a

Spalování paliv v zařízeních, ve kterých jsou používána pouze standardní komerční paliva definovaná v nařízení Komise (EU) č. 2018/2066, nebo pokud je v zařízeních kategorie A nebo B používán zemní plyn

1b

Spalování paliv v zařízení bez omezení

3

 • Výroba koksu
 • Pražení nebo slinování kovové rudy (včetně sirníkové rudy), včetně peletizace
 • Výroba surového železa nebo oceli (z prvotních nebo druhotných surovin), včetně kontinuálního lití

4

 • Výroba nebo zpracování železných kovů (včetně ferroslitin)
 • Výroba sekundárního hliníku
 • Výroba nebo zpracování neželezných kovů včetně výroby slitin

6

 • Výroba cementového slínku
 • Výroba vápna nebo kalcinace dolomitu či magnezitu
 • Výroba skla včetně skelných vláken
 • Výroba keramických výrobků vypalováním
 • Výroba izolačního materiálu z minerální vlny
 • Sušení nebo kalcinace sádrovce nebo výroba sádrokartonu a jiných výrobků ze sádry

7

 • Výroba buničiny ze dřeva nebo jiných vláknitých materiálů
 • Výroba papíru nebo lepenky

8

 • Výroba černého uhlíku
 • Výroba čpavku
 • Množstevní výroba organických chemikálií krakováním, reformováním, částečnou nebo celkovou oxidací nebo podobnými postupy
 • Výroba vodíku (H2) a syntetického plynu reformováním nebo částečnou oxidací
 • Výroba uhličitanu sodného (Na2CO3) a hydrogenuhličitanu sodného (NaHCO3)

9

 • Výroba kyseliny dusičné (emise CO2 a N2O)
 • Výroba kyseliny adipové (emise CO2 a N2O)
 • Výroba glyoxalu a kyseliny glyoxylové (emise CO2 a N2O)
 • Výroba kaprolaktamu

98

Jiné činnosti podle článku 10a směrnice 2003/87/ES (změna úrovně činnosti, změna kapacity)

V této oblasti jsme akreditování ČIA a autorizováni ministerstvem životního prostředí. Metodika ověřování vychází z dokumentu ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 a ČSN EN ISO 14065:2022, prováděcího nařízení komise (EU) 2018/2067 a dalších souvisejících dokumentů, skládá se z provedení strategické, rizikové a procesní analýzy činností v určeném zařízení. V případě Vašeho zájmu o ověření prosíme o vyplnění a zaslání žádosti o ověření.

Ve spolupráci s mateřskou společností provádíme ověřování (validaci i verifikaci) projektů tzv. flexibilního mechanismu (JI/CDM projekty).

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.