Jednoduché tlakové nádoby

Jednoduché tlakové nádoby

Jednoduchou tlakovou nádobou se v zásadě rozumí sériově vyráběná svařovaná válcová tlaková nádoba s provozním tlakem PS>0,5 bar obsahující vzduch nebo dusík. Nejčastější aplikací jsou vzduchojemy pro brzdové systémy silničních a drážních vozidel. Jednoduché tlakové nádoby jsou navrhovány, vyráběny a posuzovány podle zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a nařízení vlády č.119/2016 Sb., transponujícího směrnici Evropského Parlamentu a Rady 2014/29/EU, kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby. Tato evropská směrnice, oproti staré verzi, již obsahuje modulární přístup pro posuzování shody.

Rozsah oprávnění TÜV NORD Czech, s. r. o., jako oznámeného subjektu č. 1221, oprávněného k posuzování shody jednoduchých tlakových nádob se vztahuje na výrobky vymezené § 1, na všechny moduly posuzování shody uvedené v § 9 a specifikované v příloze č. 2 (modul B, C, C1 a C2) výše uvedeného nařízení vlády.

Použitelné materiály, návrh konstrukce, způsob výroby je popsán vždy v konstrukční normě viz příklady níže:

 • pro obecný případ jednoduché tlakové nádoby v EN 286-1,
 • pro vzduchojemy silničních a drážních vozidel v EN 286-2 resp. EN 286-3,
 • pro jednoduché tlakové nádoby vyrobené z hliníku v EN 286-4
 • mohou být použity i další normy jako:
  • řada norem EN 13445
  • národní předpisy jako je např. ČSN 690010, AD 2000-Mbl. apod.

Notifikovaná osoba provádí následné postupy posuzování shody:

 • EU přezkoušení typu - výrobní typ nebo konstrukční typ (modul B),
 • Shoda s typem založená na interním řízení výroby a zkoušení nádob pod dohledem (modul C1),
 • Shoda s typem založená na interním řízení výroby a kontrolách nádob pod dohledem v náhodně zvolených intervalech (modul C2),
 • Shoda s typem založená na interním řízení výroby (modul C).

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz