Specifické činnosti

NDT – specifické činnosti

Oprávnění: Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3197 TÜV NORD Czech, s.r.o., akreditovaný ČIA, o.p.s dle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 (viz osvědčení o akreditaci

 • Specifické činnosti NDT dle směrnice S 9.18 v rámci akreditace COP: 
  • UTT - měření tlouštěk materiálů ultrazvukovými tloušťkoměry
  • SWT - nedestruktivní zkoušení bodových svarů
 • Mimo rozsah akreditace COP:
  • ETT - měření tlouštěk povlaků a vrstev elektromagnetickými metodami
  • ZMJ - zjišťování záměn materiálu jiskrovou zkouškou
  • ZMS - zjišťování záměn materiálu spektrální analýzou
  • VTP - vizuální kontrola povrchů

Školící a zkušební střediska

Jedním z předpokladů pro úspěšnou certifikaci je kvalitní vzdělání v oblasti nedestruktivního zkoušení, které zabezpečujeme prostřednictvím schválených školících a zkušebních středisek, kterými jsou:

PTS Josef Solnař, s.r.o.
U Hrůbků 170/8, 709 00 Ostrava -Nová Ves
Specifické činnosti: VTP, UTT, ETT, ZMJ, ZMS
Místo školení / zkoušení: Ostrava, Praha
www.ptsndt.com

ATG s.r.o.
Beranových 65, 199 02 Praha 9 –Letňany
Specifické činnosti: VTP, UTT
Místo školení / zkoušení: Plzeň, Praha, Ostrava
www.atg.cz

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

Ing. David Duba
Oblast ASME a certifikace NDT personálu

Tel.: +420 606 690 209
duba@tuev-nord.cz