Mechanická zkušebna

Mechanická zkušebna a přípravna vzorků

Mechanická zkušebna je součástí Laboratoří a zkušeben, které jsou akreditovány podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (AZL č. 1060). Osvědčení o akreditaci platné do 7. 8. 2022 (viz osvědčení o akreditaci). Mechanická zkušebna provádí mechanické zkoušky ke stanovení mechanických vlastností kovů, slitin a svarů za normálních, zvýšených a snížených teplot nebo po umělém stárnutí. Dále provádí mechanické zkoušky svarů plastů. Další zkoušky potřebné pro hodnocení těchto materiálů jsou zajišťovány v Metalografii a Laboratoři analytické chemie.

ZKOUŠENÍ KOVOVÝCH VZORKŮ

Zkouška tahem (podle ČSN EN ISO 6892-1, ČSN EN ISO 6892-2, ASME CODE Section II, SA-370, GOST 1497, GOST 10006) při:

 • okolní teplotě 
 • snížené teplotě do -60 ºC 
 • zvýšené teplotě do 800 ºC
 • po umělém stárnutí

Zkouška rázem v ohybu ocelí, litin, svarů, slitin (ČSN ISO 148-1, GOST 9454) při:

 • okolní teplotě 
 • snížené teplotě 
 • zvýšené teplotě 
 • po umělém stárnutí

Zkoušky betonářských ocelí a svarů betonářských ocelí všech spojů (nosné, nenosné), včetně ověřeného grafického záznamu (zkouška tahem, zkouška střihem, zkouška ohybem).

Zkouška ohybem ocelí, slitin, svarů ohybem (ČSN EN ISO 7438, ASME CODE Section IX, QW-160, GOST 14019).

Zkouška tvrdosti materiálů (ČSN EN ISO 6506-1, ČSN EN ISO 6508-1, ČSN EN ISO 6507-1, GOST 9012, GOST 9013, GOST 2999) podle 

 • Brinella 
 • Rockwella 
 • Vickerse

Zkouška pevnosti ve střihu ocelí, litin a slitin (ČSN 42 0342).

Zkouška pěchováním ocelí, litin a slitin (ČSN 42 0426).

Technologické zkoušky trubek z oceli a litiny (ČSN EN ISO 8492, ČSN EN ISO 8493, ČSN EN ISO 8495, ČSN EN ISO 8496, ASME CODE Section II, SA-450, SA-450 M, SA-370) 

 • Zkouška trubek rozšiřováním 
 • Zkouška trubek smáčknutím 
 • Zkouška trubek rozšiřováním prstence 
 • Zkouška trubek tahem prstence

Zkouška tahem, ohybem svarů plastů a tahem textilních popruhů (ČSN EN 12814-1, ČSN EN 12814-2, ČSN EN ISO 527-1, ČSN EN 565)

 • Stanovení pevnosti v tahu a zkouška ohybem svarů plastů 
 • Stanovení krátkodobého svařovacího faktoru 
 • Stanovení pevnosti v tahu horolezecké výzbroje – popruhy

Mimo rámec akreditace provádíme:
Zkoušky zaručeného utahovacího momentu na navařených svornících a maticích nebo i do utržení momentovým klíčem v rozsahu 20 – 250 Nm.

Zkoušky provádíme na různých materiálech (oceli, litiny, barevné kovy, hliník, plasty, textilní pásy aj.). Zkušebna si také sama připravuje přípravky pro zkoušení vzorků dle požadavku zákazníka, např. šroubů aj. V případě netypických vzorků, prosím, poskytněte co nejvíce informací ohledně zkoušeného vzorku, abychom Vám mohli co nejlépe poradit.

Mechanická zkušebna v Brně provádí zkoušky podle různých národních, evropských i mezinárodních norem, tj. EN, ISO, DIN, ASME, SA, CEN/TS, ASTM, ČSN aj. a může v rámci přiznané flexibility typu 1 zařadit do zkoušení aktuální normalizované metody (technické ekvivalenty) za předpokladu, že zůstane zachován princip měření.
Protokoly s výsledky zkoušek prováděných v Mechanické zkušebně vydáváme podle požadavků zákazníka v různých jazykových mutacích, např. anglicky, německy, rusky, aj.

Každoročně se Laboratoře a zkušebny Brno účastní mezilaboratorních porovnávacích zkoušek, čímž prokazují svou vysokou odbornou i technickou úroveň. Jednotlivá osvědčení o účasti v mezilaboratorních porovnávacích zkouškách jsou uvedena zde.

Naše Laboratoře a zkušebny v Brně poskytují komplexní služby zákazníkům, včetně výroby vzorků. Vyznačují se individuálním přístupem ke každému zákazníkovi, pomáhají mu řešit jeho problémy a díky extrémní flexibilitě našich odborníků může zákazník požadovat testování od zkoušek „na počkání“ až po určené individuální termíny.

Laboratoře a zkušebny jsou nezávislé, využívá je řada různých společností, inspekčních a certifikačních orgánů. Využití služeb našich laboratoří a zkušeben se projevuje finančními úsporami zákazníků nejen díky provázanosti na rozsáhlou certifikační a inspekční činnost TÜV NORD Czech, ale hlavně i zajištěním kontroly kvality vstupních materiálů, postupů výroby a hotových výrobků.

Pokud se obrátíte na naše Laboratoře a zkušebny v Brně, získáte objektivní výsledky zkoušek a protokoly od prestižní laboratoře.

Materiály, na kterých se nejčastěji provádějí mechanické zkoušky: 

 • trubkové materiály 
 • svary 
 • betonářské oceli, požadavky dle ČSN 42 0139, ČSN EN ISO 15630-1, ČSN EN ISO 15630-2 
 • svorníky, požadavky dle ČSN EN ISO 14555 
 • výlisky
 • výkovky
 • odlitky
 • válcované profily
 • silno- i slabostěnné plechy
 • dráty
 • šrouby
 • nýty apod.

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.