BSV (Betriebssicherheitsverordnung)

Betriebssicherheitsverordnung

Nařízení o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení v SRN
Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV

Nařízení o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení stanoví podmínky pro zkoušení a provoz. Týká se pouze zařízení, provozovaných na území Německa. Jedná se o zkoušky před uvedením do provozu dle §14, následné opakované zkoušky v provozu dle §15 a mimořádné zkoušky dle §16.

Tyto zkoušky mohou provádět pouze inspektoři „Schválené dozorové organizace“ (Zugelassene Überwachungsstelle - ZÜS) dle §21.

Naši inspektoři provádějí na základě kompetencí udělených ZÜS TÜV NORD Systems zkoušky před uvedením do provozu a opakované zkoušky v provozu např. tlakových zásobníků na LPG, pokud jsou tyto zkoušky prováděny u výrobců těchto zásobníků v ČR.

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz