MENU
    1. Naše služby
    2. SUCO

SUCO

Certifikace Odborný podnik pro nakládání s odpady je odborná certifikace v odpadovém hospodářství, kterou od roku 2003 vydává Sdružení pro udělování certifikátu Odborný podnik pro nakládání s odpady (SUCO)
Certifikace je uznávána v Německu, Rakousku, v ČR a nově i na Slovensku a ve Švýcarsku. Certifikace zahrnuje požadavky norem ISO (ISO 9001 a ISO 14001), důraz klade zejména na plnění zákonných požadavků v oblasti odpadového hospodářství. Na rozdíl od ISO norem průkazně dokládá naplnění povinností postarat se o své odpady.

Během certifikace se hodnotí plnění zákona o odpadech, způsob řízení, optimalizace procesů ve firmě, existence a platnost úředních rozhodnutí (např. koncesní listiny, Povolení k nakládání) apod.

Výhody certifikace SUCO:

1) zvýšení šancí / podmínka pro:

  • výběrová řízení obcí a měst na svoz odpadů
  • vydání souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů
  • vydání souhlasu k provozování zařízení ke sběru anebo zpracování autovraků
  • vyšší platby od obcí a měst za recyklaci obalů

2) odlišení solidních společností i pro neodborníky v odpadovém hospodářství

3) zmenšení možností podvodů při nakládání s odpady

4) snížení administrativy

5) nižší náklady než u certifikací ISO

6) prověření technického vybavení a pojištění na škody způsobené na životním prostředí

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.

Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

296 587 201-9
Fax: 296 587 240

tuev-nord@tuev-nord.cz

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details