SUCO

SUCO

Certifikace Odborný podnik pro nakládání s odpady je odborná certifikace v odpadovém hospodářství, kterou od roku 2003 vydává Sdružení pro udělování certifikátu Odborný podnik pro nakládání s odpady (SUCO)
Certifikace je uznávána v Německu, Rakousku, v ČR a nově i na Slovensku a ve Švýcarsku. Certifikace zahrnuje požadavky norem ISO (ISO 9001 a ISO 14001), důraz klade zejména na plnění zákonných požadavků v oblasti odpadového hospodářství. Na rozdíl od ISO norem průkazně dokládá naplnění povinností postarat se o své odpady.

Během certifikace se hodnotí plnění zákona o odpadech, způsob řízení, optimalizace procesů ve firmě, existence a platnost úředních rozhodnutí (např. koncesní listiny, Povolení k nakládání) apod.

Výhody certifikace SUCO:

1) zvýšení šancí / podmínka pro:

  • výběrová řízení obcí a měst na svoz odpadů
  • vydání souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů
  • vydání souhlasu k provozování zařízení ke sběru anebo zpracování autovraků
  • vyšší platby od obcí a měst za recyklaci obalů

2) odlišení solidních společností i pro neodborníky v odpadovém hospodářství

3) zmenšení možností podvodů při nakládání s odpady

4) snížení administrativy

5) nižší náklady než u certifikací ISO

6) prověření technického vybavení a pojištění na škody způsobené na životním prostředí

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz