Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem (CSR - Corporate Social Responsibility) je dobrovolné integrování sociálních a environmentálních hledisek do strategie řízení společnosti, včetně snahy o udržitelný rozvoj.

Celosvětově nejrozšířenější normou pro certifikaci společenské odpovědnosti je SA8000, která upravuje a ověřuje zejména pracovní podmínky zaměstnanců.

Výhody certifikace:

 • zlepšení konkurenceschopnosti firmy zejm. na zahraničních trzích,
 • zvýšení loajality zaměstnanců a produktivity práce.

TÜV NORD Czech nabízí certifikaci dle normy SA 8000 prostřednictvím zahraničních auditorů kvalifikovaných organizací SAI.

Kromě akreditované certifikace třetí stranou poskytuje TÜV NORD Czech také audity zákaznické, ať již podle specifických kritérií nebo podle otevřených schémat, které většinou vycházejí z požadavků SA8000. V oblasti CSR se jedná zejména o tato dvě schémata:

 • BSCI (Business Social Compliance Initiative) je soubor pravidel shrnutý do etického kodexu, který byl vyvinut a vydán mezinárodní Asociací zahraničního obchodu (FTA). Podle zásad BSCI musí registrovaný člen spolupracovat minimálně s dvěma třetinami dodavatelů, které jsou auditovány podle schématu BSCI 2.0. Kvalifikaci k auditům podle tohoto systému uděluje BSCI.
 • SMETA – Audit členů SEDEX (nevládní organizace pro výměnu informací se sídlem ve Velké Británii a regionální kanceláří v čínské Šanghaji) pro etické obchodování je kompilací správné praxe společenské odpovědnosti podniků, avšak nepředstavuje nový etický kodex, metodologii či certifikační proces. Nabízí nástroje pro systematické auditování ve čtyřech oblastech:
  • BOZP
  • Pracovní standardy
  • Environment
  • Podnikatelská etika

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz