MENU
  1. Naše služby
  2. Certifikace systémů
  3. ISO 14001

Certifikace ISO 14001

Identifikace environmentálních aspektů činností, výrobků a služeb, které mají dopad na životní prostředí, jejich řízení, monitorování a neustálé zlepšování environmentální výkonnosti organizace – to jsou hlavní požadavky mezinárodní normy ISO 14001. Je zaměřena na management podnikové ochrany životního prostředí a je určena pro aplikaci v jakékoliv organizaci. Norma je součástí souboru procesně orientovaných mezinárodních norem, jejichž požadavky lze velmi dobře integrovat.

Certifikace probíhá ve dvou stupních. Ve stupni 1 je posouzena dokumentace a celková připravenost zavedeného systému organizace k certifikaci, ve stupni 2 je ověřeno plnění všech požadavků normy ISO 14001 v praxi.

Po ukončení certifikačního auditu je vydán samostatný certifikát potvrzující shodu organizace s požadavky normy ISO 14001 a s jejími aplikovatelnými závaznými povinnostmi. Audit je možné organizovat samostatně, nebo jako integrovaný s audity dalších systémů řízení.

UPOZORŇUJEME!

Certifikáty vydané dle ISO 14001:2004 jsou platné pouze do 14. 9. 2018.

(Hraniční termín 14. 9. 2018 znamená, že do tohoto data musí být nové certifikáty vydány, tj. audity musí být provedeny s náležitým předstihem).

Přechodové období pro normu ISO 14001:2015 je stanoveno tak, že od 15. března 2018 se veškeré audity systému environmentálního managementu již MUSEJÍ provádět dle nové revize normy! Přechod na novelu je možno provést i při kontrolních auditech, nejen při recertifikaci, vydaný certifikát pak bude mít platnost shodnou s datem uvedeným na certifikátu původním.

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.

Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

296 587 201-9
Fax: 296 587 240

tuev-nord@tuev-nord.cz