MENU
  1. Naše služby
  2. Certifikace systémů
  3. ISO 14001

Certifikace ISO 14001

Identifikace environmentálních aspektů činností, výrobků a služeb, které mají dopad na životní prostředí, jejich řízení, monitorování a neustálé zlepšování environmentální výkonnosti organizace – to jsou hlavní požadavky mezinárodní normy ISO 14001. Je zaměřena na management podnikové ochrany životního prostředí a je určena pro aplikaci v jakékoliv organizaci. Norma je součástí souboru procesně orientovaných mezinárodních norem, jejichž požadavky lze velmi dobře integrovat.

Certifikace probíhá ve dvou stupních. Ve stupni 1 je posouzena dokumentace a celková připravenost zavedeného systému organizace k certifikaci, ve stupni 2 je ověřeno plnění všech požadavků normy ISO 14001 v praxi.

Po ukončení certifikačního auditu je vydán samostatný certifikát potvrzující shodu organizace s požadavky normy ISO 14001 a s jejími aplikovatelnými závaznými povinnostmi. Audit je možné organizovat samostatně, nebo jako integrovaný s audity dalších systémů řízení.

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.

Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

296 587 201-9
Fax: 296 587 240

tuev-nord@tuev-nord.cz

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.