MENU
  1. Naše služby
  2. Posuzování shody
  3. Tlaková zařízení – Oznámený subjekt reg. č. 0045

Tlaková zařízení – Oznámený subjekt TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG. reg. č. 0045

Uvádění tlakových zařízení na trh EU je regulováno Směrnicí evropského parlamentu a rady 2014/68/EU. Tato směrnice se týká navrhování, výroby, zkoušení a posuzování shody tlakových zařízení a sestav s nejvyšším pracovním tlakem PS větším než 0,5 bar.

Tlaková zařízení jsou: nádoby, potrubí, bezpečnostní výstroj a tlaková výstroj.
Sestava je několik tlakových zařízení sestavených výrobcem tak, že představují ucelenou funkční jednotku.

Tlaková zařízení a sestavy se zařazují do kategorií I-IV podle grafů (pravidel) uvedených v příloze č. II Směrnice 2014/68/EU v závislosti na stoupající nebezpečnosti. Podle kategorie zvolí výrobce příslušný modul (kombinaci modulů) posuzování shody. Od kategorie II je při posuzování shody nezbytná součinnost s oznámeným subjektem. Jednotlivé postupy posuzování shody moduly) jsou uvedeny v příloze č. III Směrnice 2014/68/EU. Výstupem je vždy EU prohlášení o shodě (vydává výrobce) a příslušný výstupní dokument (certifikát) oznámeného subjektu dle zvoleného modulu posuzování shody.

Inspektoři TÜV NORD Czech jsou oprávněni Oznámeným subjektem TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG. reg. č. 0045 k provádění zkušebních a certifikačních činností:

 • Modul B: EU přezkoušení typu (konstrukční typ nebo výrobní typ),
 • Modul G: Shodu založenou na ověřování každého jednotlivého výrobku,
 • Modul F: Shoda s typem založená na ověřování tlakových zařízení,
 • Posuzování a certifikaci systému kvality výrobců tlakových zařízení podle požadavků ES 2014/68 EU Příloha I bod 3.1 a AD2000 Merkblatt HP0,
 • Přezkoušení a certifikaci postupů pro nerozebíratelné spoje,
 • Přezkoušení a certifikaci pracovníků pro provádění nerozebíratelných spojů,
 • Posuzování a certifikace způsobilosti výrobců kovových materiálů a polotovarů (specifické posouzení systému jakosti s ohledem na vyráběné materiály) dle ES 2014/68 EU Příloha I bod 4.3 a AD2000 Merkblatt W0.

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.

Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

296 587 201-9
Fax: 296 587 240

tuev-nord@tuev-nord.cz

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details