Rozvoj dodavatelů

Podpora spolupráce našich zákazníků a jejich dodavatelů

Pro další rozvoj dodavatelů je výhodné využití spolupráce s tzv. „třetí stranou“, tj. společností, která má rozsáhlé zkušenosti v oblasti nejen systémových a procesních auditů, ale i auditů cíleně zaměřených na zmapování situace u dodavatelů a návrhu postupu k jejich dalšímu zlepšení.

Certifikační společnost TÜV NORD Czech s.r.o. nabízí podporu procesu rozvoje dodavatelů.

Součástí procesu je pomoc při tvorbě specifických požadavků na systém managementu dodavatele a analýza aktuálního stavu plnění specifických požadavků. Návrh opatření k nápravě i dlouhodobější dohled nad jejich plněním (jak dokumentačním, tak i zjišťujícím na místě).

Podporu rozvoje dodavatelů zajišťujeme formou přímé spolupráce a provedením auditu u dodavatelů a realizujeme ji v těchto fázích:

Fáze 1

Analýza podkladů a seznámení se s požadavky na dodavatele

Fáze 2

Vytvoření specifického check-listu pro provedení auditu u dodavatele

Fáze 3

Provedení auditu u dodavatele a zpracování výsledků:

  • výsledky auditu ve vztahu k check-listu
  • dílčí SWOT analýzu s uvedením příležitostí a hrozeb
  • doporučení k další spolupráci s dodavatelem
  • akční plán pro řešení situace u dodavatele

Fáze 4

Spolupráce na prosazení a realizaci akčních plánů

Fáze 5

Analýza dosažených výsledků zlepšení, příprava případných námětů dalšího rozvoje dodavatele

Pracovníci TŰV NORD Czech s.r.o. mají v této oblasti nemalé zkušenosti, vyplývající nejen z mnoha auditů provedených v rámci certifikačních procesů systémů managementu, ale i z projektů v oblasti procesu rozvoje dodavatelů, které již byly realizovány.

Samozřejmostí je kvalifikace těchto pracovníků v oblasti EAC, kde jsme schopni pokrýt jejich naprostou většinu.

Velkou výhodou je i pokrytí území České republiky řadou našich pracovišť, což výrazně šetří náklady i čas na dopravu.

Naši pracovníci jsou i jazykově vybaveni a mají zkušenosti z auditů v zahraničí.

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz