MENU
    1. Naše služby
    2. Rozvoj dodavatelů

Podpora spolupráce našich zákazníků a jejich dodavatelů

Pro další rozvoj dodavatelů je výhodné využití spolupráce s tzv. „třetí stranou“, tj. společností, která má rozsáhlé zkušenosti v oblasti nejen systémových a procesních auditů, ale i auditů cíleně zaměřených na zmapování situace u dodavatelů a návrhu postupu k jejich dalšímu zlepšení.

Certifikační společnost TÜV NORD Czech s.r.o. nabízí podporu procesu rozvoje dodavatelů.

Součástí procesu je pomoc při tvorbě specifických požadavků na systém managementu dodavatele a analýza aktuálního stavu plnění specifických požadavků. Návrh opatření k nápravě i dlouhodobější dohled nad jejich plněním (jak dokumentačním, tak i zjišťujícím na místě).

Podporu rozvoje dodavatelů zajišťujeme formou přímé spolupráce a provedením auditu u dodavatelů a realizujeme ji v těchto fázích:

Fáze 1

Analýza podkladů a seznámení se s požadavky na dodavatele

Fáze 2

Vytvoření specifického check-listu pro provedení auditu u dodavatele

Fáze 3

Provedení auditu u dodavatele a zpracování výsledků:

  • výsledky auditu ve vztahu k check-listu
  • dílčí SWOT analýzu s uvedením příležitostí a hrozeb
  • doporučení k další spolupráci s dodavatelem
  • akční plán pro řešení situace u dodavatele

Fáze 4

Spolupráce na prosazení a realizaci akčních plánů

Fáze 5

Analýza dosažených výsledků zlepšení, příprava případných námětů dalšího rozvoje dodavatele

Pracovníci TŰV NORD Czech s.r.o. mají v této oblasti nemalé zkušenosti, vyplývající nejen z mnoha auditů provedených v rámci certifikačních procesů systémů managementu, ale i z projektů v oblasti procesu rozvoje dodavatelů, které již byly realizovány.

Samozřejmostí je kvalifikace těchto pracovníků v oblasti EAC, kde jsme schopni pokrýt jejich naprostou většinu.

Velkou výhodou je i pokrytí území České republiky řadou našich pracovišť, což výrazně šetří náklady i čas na dopravu.

Naši pracovníci jsou i jazykově vybaveni a mají zkušenosti z auditů v zahraničí.

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.

Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

296 587 201-9
Fax: 296 587 240

tuev-nord@tuev-nord.cz

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details