Inspekce materiálů a polotovarů

Materiály a polotovary

Inspekce provádíme v souladu s udělenou akreditací v následujícím rozsahu a druhů výrobků:

  • Hutní materiály a polotovary z kovových materiálů pro použití ve strojírenství, energetice, stavebnictví, petrochemii, dopravě a přepravě produktů, pro zvedací zařízení a pro zařízení na výměnu a přeměnu energie,
  • válcované a tažené kovové materiály - kovové konstrukční profily, plechy, pásky, tyče, dráty apod. (válcované a tažené kovové materiály),
  • kovové trubky (bezešvé a svařované), odlitky, výkovky, výlisky, trubkové ohyby, příruby, tělesa armatur, motorů, pohonů a strojů, duté kovové polotovary, nádoby, svařence, obrobky
  • díly pro rozebíratelné spoje tlakových systémů – šrouby, matice svorníky.

Uvedené inspekce provádíme podle dohodnutých technických podmínek a technických předpisů smluvně stanovených mezi výrobcem a zákazníkem. Pokud je nutné provést inspekci též v souladu s požadavky závazného právního předpisu (např. vyhlášky č. 358/2016 Sb. pro jaderná zařízení), je tato inspekce provedena též pod platností příslušné autorizace. Výstupy technické inspekce materiálů a polotovarů jsou dokladovány protokoly o přejímkách dle ČSN EN 10204.

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz