MENU
    1. Naše služby
    2. Inspekce
    3. Inspekce materiálů a polotovarů

Materiály a polotovary

Inspekce provádíme v souladu s udělenou akreditací v následujícím rozsahu a druhů výrobků:

  • Hutní materiály a polotovary z kovových materiálů pro použití ve strojírenství, energetice, stavebnictví, petrochemii, dopravě a přepravě produktů, pro zvedací zařízení a pro zařízení na výměnu a přeměnu energie,
  • válcované a tažené kovové materiály - kovové konstrukční profily, plechy, pásky, tyče, dráty apod. (válcované a tažené kovové materiály),
  • kovové trubky (bezešvé a svařované), odlitky, výkovky, výlisky, trubkové ohyby, příruby, tělesa armatur, motorů, pohonů a strojů, duté kovové polotovary, nádoby, svařence, obrobky
  • díly pro rozebíratelné spoje tlakových systémů – šrouby, matice svorníky.

Uvedené inspekce provádíme podle dohodnutých technických podmínek a technických předpisů smluvně stanovených mezi výrobcem a zákazníkem. Pokud je nutné provést inspekci též v souladu s požadavky závazného právního předpisu (např. vyhlášky č. 358/2016 Sb. pro jaderná zařízení), je tato inspekce provedena též pod platností příslušné autorizace. Výstupy technické inspekce materiálů a polotovarů jsou dokladovány protokoly o přejímkách dle ČSN EN 10204.

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.

Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

296 587 201-9
Fax: 296 587 240

tuev-nord@tuev-nord.cz

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details