BRC CP

BRC CP (Consumer Products)

Nové normy BRC CP mají širší rozsah, kromě výrobců konečných produktů je mohou využít i výrobci surovin a společnosti obchodující s produkty ve 21 výrobkových kategoriích.
Přístup norem BRC CP je založený na řízení rizik a je v souladu s požadavky standardů ISO 9001:2015 a ISO 22716:2007 pro správnou výrobní praxi.

Nové normy BRC CP jsou navrženy tak, aby odpovídaly nákupním očekáváním prodejců a smluvních výrobců a rozdělují se na normu pro výrobky pro osobní péči a domácnost (BRC CP PCH) a normu pro všeobecné zboží (BRC CP GM).
Obě normy definují požadavky na výrobu a dodávky bezpečných a legálních spotřebních výrobků ve stálé kvalitě. Výrobky mohou být private label, značkové nebo bez značky, určené pro použití jinými organizacemi.

Norma BRC CP PCH pro výrobky pro osobní péči a domácnost (Personal Care and Household) odráží požadavky na vyšší kontrolu procesů výroby, skladování a řízení rizik včetně potenciální kontaminace produktů.
Norma se vztahuje na výrobu surovin (nikoliv obalů) a konečných produktů určených pro podnikání nebo pro maloobchodní prodej spotřebitelům, včetně činností výroby ve smlouvě o dílo a činností týkajících se kompletací nebo balení spotřebních výrobků.
Norma se vztahuje na výrobu kosmetických přípravků, chemikálií pro domácnost, na kosmetické ubrousky, toaletní papír, potravinářské folie, sáčky a další výrobky uvedené v příloze 2 BRC CP.
Norma BRC CP PCH se nevztahuje na činnosti týkající se velkoobchodu, dovozu, distribuce nebo externí skladování (které není pod přímou kontrolou výrobce).
Norma se přímo nevztahuje na dovozce (nelze ji použít k posouzení jeho procesů), ale dovozci mohou požadovat, aby jejich výrobci splňovali požadavky BRC HPC standardu, aby oni sami mohli splnit povinnost dovážet bezpečné a legální výrobky.

Norma BRC CP GM (General Merchandise) pro obchodování s výrobky odráží vyšší požadavky na schvalování návrhu, na bezpečnost výrobků a řízení procesů.
Norma je určena pro vyrobené nepotravinářské výrobky umístěné na spotřebitelský trh - jinými slovy, pro výrobky prodávané nebo předávané spotřebitelům. Může být také použita pro společnosti vyrábějící suroviny nebo součásti pro spotřební výrobky (nikoliv obaly). BRC CP GM zahrnuje produkty jako oblečení, vlasové doplňky, nábytek, stavební materiály, elektrospotřebiče, domácí potřeby, hračky a nádobí. Další informace viz příloha 2 BRC CP.

Oba standardy BRC CP (BRC CP PCH a BRC CP GM) mohou být certifikovány na úrovni základní (Foundation level) a vyšší (Higher level).
Certifikace základní úrovně (Foundation level) se týká výrobců nebo prodejců, kteří mohou prokázat nižší riziko výrobků, jednoduché procesy nebo činnosti v rozvojových oblastech.
Certifikované výrobky mají minimální požadavky na bezpečnost podle zákonných předpisů i kvalitativních požadavků, nižší požadavky na prováděné procesy, na předpisovou dokumentaci a prováděné záznamy. Certifikace základní úrovně musí prokázat kontrolu výrobních procesů.
Audity obvykle trvají 1 den, výrobce nebo prodejce obdrží certifikát o úspěšném absolvování auditu.

Certifikace vyšší úrovně (Higher level) je určená pro vyráběné nebo nakupované výrobky s vyšším rizikem. Certifikovaná společnost musí na základě posouzení a řízení rizik prokázat soulad pro produkty a procesy s vyššími riziky, plně zdokumentovaný systém řízení jakosti a prokazatelné ovládání dobře zdokumentovaných procesů a jejich záznamů.
Audity obvykle trvají 2 dny, výrobce nebo prodejce obdrží certifikát s úspěšným vyhodnocením auditu.

Certifikace BRC CP PCH i BRC CP GM se u obou úrovní týká 7 okruhů požadavků:

  1. Závazky vedení společnosti
  2. Řízení rizik produktů
  3. Bezpečnost produktu a řízení jakosti
  4. Hygiena a sanitace
  5. Kontrola výrobků a testování
  6. Kontrola procesu
  7. Zaměstnanci

Požadavky BRC CP pro základní (Foundation) a vyšší (Higher) úroveň certifikace jsou jasně v obou standardech definovány.

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz