TÜV NORD Slovakia - robíme svet bezpečnejší

Naša spoločnosť TÜV NORD Slovakia je pravidelne podrobovaná dozoru európskych akreditačných orgánov. To dáva záruku, že naše certifikáty sú najvyššej kvality.

Certifikáty TÜV NORD Slovakia sa vyznačujú vysokou bonitou, ktorá vyplýva z renomé spoločnosti na svetových trhoch.

Audity sú vykonávané vysoko kvalifikovanými audítormi, ktorých ďalšiemu rozvoju venuje TÜV NORD Slovakia mimoriadnu pozornosť.

Aktuality

Školenia zadarmo

Projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa je financované vzdelávanie prostredníctvom Úradu práce. Vzdelávanie je určené pre zamestnancov firiem ale aj fyzické osoby, ktoré si chcú svoju kvalifikáciu zvýšiť, resp. doplniť v určitej oblasti.
Čítať viac

Vykonávame kontroly FlixBusov

Bezpečnosť, funkčnosť a komfort autobusov spoločnosti FlixBus preverujeme v Českej republike už od augusta minulého roka. Začiatkom februára prebehla prvá kontrola aj na Slovensku. Náhodné kontroly vykonávané každý mesiac sú zamerané na celkovú úroveň kvality a bezpečnosti cestovania. Zmyslom nezávislých kontrol je upozorniť vedenie spoločnosti napr. na nedostatočnú čistotu, ostré hrany v interiéri aj exteriéri, poškodené svetla, skla či bezpečnostné pásy, teda všetko, čo by mohlo negatívne ovplyvniť komfort cestujúcich. Kontakt: Ing. Antonín Jedlička (na fotke vľavo), jedlicka@tuev-nord.cz, +420 606 659 568

Tento rok oslávime 150 rokov od vzniku TÜV NORD

V roku 1869 založili majitelia a prepravcovia parných kotlov prvú inšpekčnú asociáciu v severnom Nemecku pre ich kontrolu. Vďaka ich rastúcemu počtu došlo k razantnému zníženiu počtu výbuchov kotlov. Postupne k týmto inšpekciám pribúdali ďalšie služby… Takto začína dlhá história našej spoločnosti, ktorá je dnes medzinárodným poskytovateľom služieb nielen v oblasti technických inšpekcii, ale i analýz a testovaní, certifikácie výrobkov, osôb i systémov, uznávaným odborníkom v oblasti technickej kontroly vozidiel a vďaka postupnej akvizícií ďalších spoločností i úzko špecializovaným odborníkom pre jednotlivé oblasti priemyslu. Viac informácií o histórii a aktuálnych trendoch nájdete tu: https://www.tuev-nord-group.com/en/150-years-tuev-nord/homepage/. Tešíme sa na Vás i na našich stretnutiach s klientmi, ktoré sú plánované na jeseň tohto roku (pozvánky budú rozoslané v priebehu februára).

Zúčastnili sme sa behu O2 Pražská štafeta

Bežeckého závodu O2 Pražská štafeta sa 14. júna 2018 zúčastnilo 12 kolegov z Českej a Slovenskej republiky. 3. ročník štafetového závodu (4 x 5 km) sa konal v pražskej Stromovke a zúčastnili sa ho stovky bežcov. Všetkým ďakujeme za tvrdú prípravu a reprezentáciu vo farbách TÜV NORD!

Tešíme sa na Vaše dotazy

TÜV NORD Slovakia, s.r.o.Dúbravská cesta 2, SK - 841 04 Bratislava

Tel.: +421 2 5341 6380
info.sk@tuv-nord.com