MENU

TÜV NORD Slovakia - robíme svet bezpečnejší

Naša spoločnosť TÜV NORD Slovakia je pravidelne podrobovaná dozoru európskych akreditačných orgánov. To dáva záruku, že naše certifikáty sú najvyššej kvality.

Certifikáty TÜV NORD Slovakia sa vyznačujú vysokou bonitou, ktorá vyplýva z renomé spoločnosti na svetových trhoch.

Audity sú vykonávané vysoko kvalifikovanými audítormi, ktorých ďalšiemu rozvoju venuje TÜV NORD Slovakia mimoriadnu pozornosť.

Aktuality

Kurz interný audítor a preškolenie interných audítorov podľa EN ISO 9001:2015

Vážená pani / Vážený pán, dovoľujeme si Vás pozvať na kurz určený pre interných audítorov, predstaviteľov manažmentu a...
Čítať viac

Rozhovor s konateľom spoločnosti v časopise Profit

Nejednotnosť legislatívnych požiadaviek (EU vs. USA, Kanada, Indie...), význam certifikačných autorít v oblasti inovácií, novinky v oblasti nedeštruktívneho skúšania...viac čítajte v rozhovore s Ing. J. Weinfurtom v časopise Profit str. 32.
Čítať viac

Tešíme sa na Vaše dotazy

TÜV NORD Slovakia s.r.o.

Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

+421 2 5341 6380

info.sk@tuv-nord.com