MENU

TÜV NORD Slovakia - robíme svet bezpečnejší

Naša spoločnosť TÜV NORD Slovakia je pravidelne podrobovaná dozoru európskych akreditačných orgánov. To dáva záruku, že naše certifikáty sú najvyššej kvality.

Certifikáty TÜV NORD Slovakia sa vyznačujú vysokou bonitou, ktorá vyplýva z renomé spoločnosti na svetových trhoch.

Audity sú vykonávané vysoko kvalifikovanými audítormi, ktorých ďalšiemu rozvoju venuje TÜV NORD Slovakia mimoriadnu pozornosť.

Aktuality

Klientske informácie – Prechod na „ISO/IEC 27006 Amd1:2020“

Dôležité informácie o vašej súčasnej certifikácií ISMS!
Čítať viac

Výročná správa TÜV NORD GROUP

V roku 2019 Skupina TÜV NORD GROUP dosiahla obrat vo výške 1282,4 mil. EUR (nárast o 4,3% oproti r. 2018). Celkový počet expertov prvýkrát v histórii prekonal hranicu 14 tis. Podieľali sme sa na výskume nových technológií pre výmenu dát medzi jednotlivými systémami v automobiloch či na vývoji nových štandardov pre umelú inteligenciu. Vedľa testov mechanickej a elektrickej bezpečnosti výrobkov a zariadení sa IT bezpečnosť stala tretím nosným pilierom našich inšpekčných aktivít. Celú Výročnú správu nájdete tu.
Čítať viac

Flexibilne v dobe núdzového stavu: Audity vykonávané vzdialeným prístupom

V dôsledku koronavírusu došlo k úprave akreditačných pravidiel a bolo povolené vykonávať audity vzdialeným prístupom.
Čítať viac

Vykonávame kontroly FlixBusov

Bezpečnosť, funkčnosť a komfort autobusov spoločnosti FlixBus preverujeme v Českej republike už od augusta minulého roka. Začiatkom februára prebehla prvá kontrola aj na Slovensku. Náhodné kontroly vykonávané každý mesiac sú zamerané na celkovú úroveň kvality a bezpečnosti cestovania. Zmyslom nezávislých kontrol je upozorniť vedenie spoločnosti napr. na nedostatočnú čistotu, ostré hrany v interiéri aj exteriéri, poškodené svetla, skla či bezpečnostné pásy, teda všetko, čo by mohlo negatívne ovplyvniť komfort cestujúcich. Kontakt: Ing. Antonín Jedlička (na fotke vľavo), jedlicka@tuev-nord.cz, +420 606 659 568

Stretnutia klientov sa zúčastnilo tento rok 130 hostí

Česko-slovenské stretnutie klientov systémovej certifikácie sa tento rok uskutočnilo v rezorte Dolní Morava v termíne 26.-27.09.2019.
Čítať viac

Tento rok oslávime 150 rokov od vzniku TÜV NORD

V roku 1869 založili majitelia a prepravcovia parných kotlov prvú inšpekčnú asociáciu v severnom Nemecku pre ich kontrolu. Vďaka ich rastúcemu počtu došlo k razantnému zníženiu počtu výbuchov kotlov. Postupne k týmto inšpekciám pribúdali ďalšie služby… Takto začína dlhá história našej spoločnosti, ktorá je dnes medzinárodným poskytovateľom služieb nielen v oblasti technických inšpekcii, ale i analýz a testovaní, certifikácie výrobkov, osôb i systémov, uznávaným odborníkom v oblasti technickej kontroly vozidiel a vďaka postupnej akvizícií ďalších spoločností i úzko špecializovaným odborníkom pre jednotlivé oblasti priemyslu. Viac informácií o histórii a aktuálnych trendoch nájdete tu: https://www.tuev-nord-group.com/en/150-years-tuev-nord/homepage/. Tešíme sa na Vás i na našich stretnutiach s klientmi, ktoré sú plánované na jeseň tohto roku (pozvánky budú rozoslané v priebehu februára).

Založili sme centrum pre ruské technológie VVER

Centrum, ktoré sídli na adrese pražskej centrály, rieši aktuálne problémy prechodu medzi jednotlivými systémami kódov a štandardov pre projekty výstavby nových jadrových blokov (ruskú na európsku, európsku na ruskú), otázky systémov riadenia projektov či jednotlivých čiastkových problematík (integrovaný systém riadenia, systém riadenia špeciálnych procesov ako sú NDT či zváranie) a radu ďalších...
Čítať viac

Zúčastnili sme sa behu O2 Pražská štafeta

Bežeckého závodu O2 Pražská štafeta sa 14. júna 2018 zúčastnilo 12 kolegov z Českej a Slovenskej republiky. 3. ročník štafetového závodu (4 x 5 km) sa konal v pražskej Stromovke a zúčastnili sa ho stovky bežcov. Všetkým ďakujeme za tvrdú prípravu a reprezentáciu vo farbách TÜV NORD!

Prechod na požiadavky systému manažérstva BOZP podľa ISO 45001

Najčastejšie otázky a odpovede k prechodu z OHSAS 18001 na požiadavky ISO 45001...
Čítať viac

Rozhovor s konateľom spoločnosti v časopise Profit

Nejednotnosť legislatívnych požiadaviek (EU vs. USA, Kanada, Indie...), význam certifikačných autorít v oblasti inovácií, novinky v oblasti nedeštruktívneho skúšania...viac čítajte v rozhovore s Ing. J. Weinfurtom v časopise Profit str. 32.
Čítať viac

Tešíme sa na Vaše dotazy

TÜV NORD Slovakia s.r.o.

Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

+421 2 5341 6380

info.sk@tuv-nord.com