MENU

TÜV NORD Slovakia - robíme svet bezpečnejší

Naša spoločnosť TÜV NORD Slovakia je pravidelne podrobovaná dozoru európskych akreditačných orgánov. To dáva záruku, že naše certifikáty sú najvyššej kvality.

Certifikáty TÜV NORD Slovakia sa vyznačujú vysokou bonitou, ktorá vyplýva z renomé spoločnosti na svetových trhoch.

Audity sú vykonávané vysoko kvalifikovanými audítormi, ktorých ďalšiemu rozvoju venuje TÜV NORD Slovakia mimoriadnu pozornosť.

Aktuality

Prechod na požiadavky systému manažérstva BOZP podľa ISO 45001

Najčastejšie otázky a odpovede k prechodu z OHSAS 18001 na požiadavky ISO 45001...
Čítať viac

Pozvánka - Kurz interný audítor SMK a SEM

Dovoľte, aby sme Vás oslovili nasledovným kurzom usporiadaným našou spoločnosťou TÜV NORD Slovakia, s.r.o.: Kurz interný audítor SMK a SEM.
Čítať viac

Rozhovor s konateľom spoločnosti v časopise Profit

Nejednotnosť legislatívnych požiadaviek (EU vs. USA, Kanada, Indie...), význam certifikačných autorít v oblasti inovácií, novinky v oblasti nedeštruktívneho skúšania...viac čítajte v rozhovore s Ing. J. Weinfurtom v časopise Profit str. 32.
Čítať viac

Tešíme sa na Vaše dotazy

TÜV NORD Slovakia s.r.o.

Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

+421 2 5341 6380

info.sk@tuv-nord.com