MENU

TÜV NORD Slovakia - robíme svet bezpečnejší

Naša spoločnosť TÜV NORD Slovakia je pravidelne podrobovaná dozoru európskych akreditačných orgánov. To dáva záruku, že naše certifikáty sú najvyššej kvality.

Certifikáty TÜV NORD Slovakia sa vyznačujú vysokou bonitou, ktorá vyplýva z renomé spoločnosti na svetových trhoch.

Audity sú vykonávané vysoko kvalifikovanými audítormi, ktorých ďalšiemu rozvoju venuje TÜV NORD Slovakia mimoriadnu pozornosť.

Aktuality

Stezka v oblacích

Stretnutia klientov sa zúčastnilo tento rok 130 hostí

Česko-slovenské stretnutie klientov systémovej certifikácie sa tento rok uskutočnilo v rezorte Dolní Morava v termíne 26.-27.09.2019.
Čítať viac

Tento rok oslávime 150 rokov od vzniku TÜV NORD

V roku 1869 založili majitelia a prepravcovia parných kotlov prvú inšpekčnú asociáciu v severnom Nemecku pre ich kontrolu. Vďaka ich rastúcemu počtu došlo k razantnému zníženiu počtu výbuchov kotlov. Postupne k týmto inšpekciám pribúdali ďalšie služby… Takto začína dlhá história našej spoločnosti, ktorá je dnes medzinárodným poskytovateľom služieb nielen v oblasti technických inšpekcii, ale i analýz a testovaní, certifikácie výrobkov, osôb i systémov, uznávaným odborníkom v oblasti technickej kontroly vozidiel a vďaka postupnej akvizícií ďalších spoločností i úzko špecializovaným odborníkom pre jednotlivé oblasti priemyslu. Viac informácií o histórii a aktuálnych trendoch nájdete tu: https://www.tuev-nord-group.com/en/150-years-tuev-nord/homepage/. Tešíme sa na Vás i na našich stretnutiach s klientmi, ktoré sú plánované na jeseň tohto roku (pozvánky budú rozoslané v priebehu februára).

Založili sme centrum pre ruské technológie VVER

Centrum, ktoré sídli na adrese pražskej centrály, rieši aktuálne problémy prechodu medzi jednotlivými systémami kódov a štandardov pre projekty výstavby nových jadrových blokov (ruskú na európsku, európsku na ruskú), otázky systémov riadenia projektov či jednotlivých čiastkových problematík (integrovaný systém riadenia, systém riadenia špeciálnych procesov ako sú NDT či zváranie) a radu ďalších...
Čítať viac

Zúčastnili sme sa behu O2 Pražská štafeta

Bežeckého závodu O2 Pražská štafeta sa 14. júna 2018 zúčastnilo 12 kolegov z Českej a Slovenskej republiky. 3. ročník štafetového závodu (4 x 5 km) sa konal v pražskej Stromovke a zúčastnili sa ho stovky bežcov. Všetkým ďakujeme za tvrdú prípravu a reprezentáciu vo farbách TÜV NORD!

Prechod na požiadavky systému manažérstva BOZP podľa ISO 45001

Najčastejšie otázky a odpovede k prechodu z OHSAS 18001 na požiadavky ISO 45001...
Čítať viac

Rozhovor s konateľom spoločnosti v časopise Profit

Nejednotnosť legislatívnych požiadaviek (EU vs. USA, Kanada, Indie...), význam certifikačných autorít v oblasti inovácií, novinky v oblasti nedeštruktívneho skúšania...viac čítajte v rozhovore s Ing. J. Weinfurtom v časopise Profit str. 32.
Čítať viac

Tešíme sa na Vaše dotazy

TÜV NORD Slovakia s.r.o.

Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

+421 2 5341 6380

info.sk@tuv-nord.com

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.