Systémy manažérstva

Systémy manažérstva

Certifikáty podľa rôznych kriteriálnych noriem

Kriteriálnou normou pre certifikáciu systémov môžu byť buď národné, resp. európske normy, alebo normatívne predpisy rôznych profesijných združení, napr. v automobilovom alebo potravinárskom priemysle.

Naša spoločnosť TÜV NORD Slovakia je pravidelne podrobovaná dozoru európskych akreditačných orgánov. Táto skutočnosť je zárukou, že naše certifikáty majú najvyššiu kvalitu.

Certifikáty TÜV NORD Slovakia sa vyznačujú vysokou bonitou, ktorá vyplýva z renomé spoločnosti na svetových trhoch.

Audity sú vykonávané vysoko kvalifikovanými audítormi, ktorých ďalšiemu rozvoju venuje TÜV NORD Slovakia mimoriadnu pozornosť.
 

Dokumenty

Tešíme sa na Vaše dotazy

Systémy manažérstvaTÜV NORD Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

Tel.: +421 2 5341 7014
info.sk@tuv-nord.com