MENU

Systémy manažérstva

Certifikáty podľa rôznych kriteriálnych noriem

Kriteriálnou normou pre certifikáciu systémov môžu byť buď národné, resp. európske normy, alebo normatívne predpisy rôznych profesijných združení, napr. v automobilovom alebo potravinárskom priemysle.

Naša spoločnosť TÜV NORD Slovakia je pravidelne podrobovaná dozoru európskych akreditačných orgánov. Táto skutočnosť je zárukou, že naše certifikáty majú najvyššiu kvalitu.

Certifikáty TÜV NORD Slovakia sa vyznačujú vysokou bonitou, ktorá vyplýva z renomé spoločnosti na svetových trhoch.

Audity sú vykonávané vysoko kvalifikovanými audítormi, ktorých ďalšiemu rozvoju venuje TÜV NORD Slovakia mimoriadnu pozornosť.
 

Dokumenty

Tešíme sa na Vaše dotazy

Systémy manažérstva

TÜV NORD Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

+421 2 5341 7014

info.sk@tuv-nord.com

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details