MENU

Systémy manažérstva

Certifikáty podľa rôznych kriteriálnych noriem

Kriteriálnou normou pre certifikáciu systémov môžu byť buď národné, resp. európske normy, alebo normatívne predpisy rôznych profesijných združení, napr. v automobilovom alebo potravinárskom priemysle.

Naša spoločnosť TÜV NORD Slovakia je pravidelne podrobovaná dozoru európskych akreditačných orgánov. Táto skutočnosť je zárukou, že naše certifikáty majú najvyššiu kvalitu.

Certifikáty TÜV NORD Slovakia sa vyznačujú vysokou bonitou, ktorá vyplýva z renomé spoločnosti na svetových trhoch.

Audity sú vykonávané vysoko kvalifikovanými audítormi, ktorých ďalšiemu rozvoju venuje TÜV NORD Slovakia mimoriadnu pozornosť.
 

Dokumenty

Tešíme sa na Vaše dotazy

Systémy manažérstva

TÜV NORD Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

+421 2 5341 7014

info.sk@tuv-nord.com

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.