MENU
  1. Výrobková certifikácia
  2. Certifikácia personálu vo zváraní

Certifikácia personálu vo zváraní

Certifikácia personálu pod COP 3197, NB 1221 alebo NB 0045 vo zváraní a spájkovaní, ktorá zahŕňa nasledovné kvalifikačné skúšky:

 • Zvárači - podľa noriem EN ISO 9606-1, 2, 3, 4, 5
 • Zváračský operátori podľa normy EN ISO 14732
 • Zvárači - podľa noriem EN ISO 17660-1,2
 • Spájkovači a operátori tvrdého spájkovania podľa EN ISO 13585

Súčasťou certifikácie je nadväznosť na špecifické požiadavky výrobkových kódov:

 • AD 2000 Mbl. HP3
 • Európsku smernicu pre tlakové zariadenia 2014/68/EU
 • NTD A.S.I. Sekce I.

Tešíme sa na Vaše dotazy

Výrobková certifikácia

TÜV NORD Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

+421 2 5341 6380

info.sk@tuv-nord.com

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.