MENU
  1. Výrobková certifikácia
  2. Certifikácia personálu vo zváraní

Certifikácia personálu vo zváraní

Certifikácia personálu pod COP 3197, NB 1221 alebo NB 0045 vo zváraní a spájkovaní, ktorá zahŕňa nasledovné kvalifikačné skúšky:

 • Zvárači - podľa noriem EN ISO 9606-1, 2, 3, 4, 5
 • Zváračský operátori podľa normy EN ISO 14732
 • Zvárači - podľa noriem EN ISO 17660-1,2
 • Spájkovači a operátori tvrdého spájkovania podľa EN ISO 13585

Súčasťou certifikácie je nadväznosť na špecifické požiadavky výrobkových kódov:

 • AD 2000 Mbl. HP3
 • Európsku smernicu pre tlakové zariadenia 2014/68/EU
 • NTD A.S.I. Sekce I.

Tešíme sa na Vaše dotazy

Výrobková certifikácia

TÜV NORD Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

+421 2 5341 6380

info.sk@tuv-nord.com

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details