Certifikácia personálu vo zváraní

Certifikácia personálu vo zváraní

Certifikácia personálu pod COP 3197, NB 1221 alebo NB 0045 vo zváraní a spájkovaní, ktorá zahŕňa nasledovné kvalifikačné skúšky:

  • Zvárači - podľa noriem EN ISO 9606-1, 2, 3, 4, 5
  • Zváračskí operátori podľa normy EN ISO 14732
  • Zvárači - podľa noriem EN ISO 17660-1,2
  • Spájkovači a operátori tvrdého spájkovania podľa EN ISO 13585

Súčasťou certifikácie je nadväznosť na špecifické požiadavky výrobkových kódov:

  • AD 2000 Mbl. HP3
  • Európsku smernicu pre tlakové zariadenia 2014/68/EU
  • NTD A.S.I. Sekce I.

Tešíme sa na Vaše dotazy

Výrobková certifikáciaTÜV NORD Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

Tel.: +421 2 5341 6380
info.sk@tuv-nord.com