MENU
  1. Výrobková certifikácia
  2. Certifikácia personálu vo zváraní

Certifikácia personálu vo zváraní

Certifikácia personálu pod COP 3197, NB 1221 alebo NB 0045 vo zváraní a spájkovaní, ktorá zahŕňa nasledovné kvalifikačné skúšky:

 • Zvárači - podľa noriem EN ISO 9606-1, 2, 3, 4, 5
 • Zváračský operátori podľa normy EN ISO 14732
 • Zvárači - podľa noriem EN ISO 17660-1,2
 • Spájkovači a operátori tvrdého spájkovania podľa EN ISO 13585

Súčasťou certifikácie je nadväznosť na špecifické požiadavky výrobkových kódov:

 • AD 2000 Mbl. HP3
 • Európsku smernicu pre tlakové zariadenia 2014/68/EU
 • NTD A.S.I. Sekce I.

Tešíme sa na Vaše dotazy

Výrobková certifikácia

TÜV NORD Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

+421 2 5341 6380

info.sk@tuv-nord.com