MENU
  1. TN Slovakia
  2. TÜV NORD Slovakia

TÜV NORD Slovakia

TÜV NORD GROUP, s počtom zamestnancov viac ako 10 000, je jedným z najväčších poskytovateľov technických a inšpekčných služieb v rámci celého sveta.

Za svoju vedúcu pozíciu na trhu vďačíme našej technickej kompetencii a širokému rozsahu aktivít v oblasti skúšania, certifikácie, technického dozoru a vzdelávania.

TÜV NORD má skúsenosti takmer so všetkými otázkami, ktoré sa týkajú technickej bezpečnosti, ochrany životného prostredia a preverovania zhody systémov a výrobkov. Popri tradičných záväzkoch inšpekčného orgánu v rámci Nemecka je prostredníctvom svojho personálu reprezentovaný vo viac ako 70 krajinách v Európe, Ázii a Amerike.

Cieľom TÜV NORD je posilnenie pozície prostredníctvom orientácie na zákazníka a flexibilitou svojich aktivít.

TÜV NORD zostáva verný svojim princípom: nezávislosť, nestrannosť a čestnosť, ktoré budú aj naďalej základom práce skupiny TÜV NORD.

Akcionármi TÜV NORD AG sú technicko inšpekčné orgány RWTÜV, TÜV NORD a TÜV Hannover / Sachsen-Anhalt, ktorých špeciálnym záujmom je verejný prospech.

Profil TÜV Nord AG

Centrála:

Hannover

Hlavné sídla:

Essen, Hamburg

Pobočky:

v 70 krajinách sveta

WEB:

www.tuev-nord-group.com

Slovensko:

Bratislava

Naše služby:

konzultácie, technické služby, certifikácia, inšpekčné a dozorné služby

Obchodné oblasti:

služby pre priemysel, doprava, prírodné zdroje, certifikácia systémov, vzdelávanie

Fakty

Založenie asociácií:

TÜV NORD e.V.: 1869

RWTÜV e.V.: 1872

TÜV Hannover/ Sachsen-Anhalt e.V.: 1873

Založenie TÜV NORD:

2004

Založenie TÜV NORD

na Slovensku:

1993 RWTÜV

2006 TÜV NORD Slovakia

Tešíme sa na Vaše dotazy

TÜV NORD Slovakia s.r.o.

Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

+421 2 5341 6380

info.sk@tuv-nord.com

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.