TÜV NORD Slovakia

TÜV NORD Slovakia

TÜV NORD GROUP, s počtom zamestnancov viac ako 10 000, je jedným z najväčších poskytovateľov technických a inšpekčných služieb v rámci celého sveta.

Za svoju vedúcu pozíciu na trhu vďačíme našej technickej kompetencii a širokému rozsahu aktivít v oblasti skúšania, certifikácie, technického dozoru a vzdelávania.

TÜV NORD má skúsenosti takmer so všetkými otázkami, ktoré sa týkajú technickej bezpečnosti, ochrany životného prostredia a preverovania zhody systémov a výrobkov. Popri tradičných záväzkoch inšpekčného orgánu v rámci Nemecka je prostredníctvom svojho personálu reprezentovaný vo viac ako 70 krajinách v Európe, Ázii a Amerike.

Cieľom TÜV NORD je posilnenie pozície prostredníctvom orientácie na zákazníka a flexibilitou svojich aktivít.

TÜV NORD zostáva verný svojim princípom: nezávislosť, nestrannosť a čestnosť, ktoré budú aj naďalej základom práce skupiny TÜV NORD.

Akcionármi TÜV NORD AG sú technicko inšpekčné orgány RWTÜV, TÜV NORD a TÜV Hannover / Sachsen-Anhalt, ktorých špeciálnym záujmom je verejný prospech.

Profil TÜV Nord AG

Centrála:

Hannover

Hlavné sídla:

Essen, Hamburg

Pobočky:

v 70 krajinách sveta

WEB:

www.tuev-nord-group.com

Slovensko:

Bratislava

Naše služby:

konzultácie, technické služby, certifikácia, inšpekčné a dozorné služby

Obchodné oblasti:

služby pre priemysel, doprava, prírodné zdroje, certifikácia systémov, vzdelávanie

Fakty

Založenie asociácií:

TÜV NORD e.V.: 1869

RWTÜV e.V.: 1872

TÜV Hannover/ Sachsen-Anhalt e.V.: 1873

Založenie TÜV NORD:

2004

Založenie TÜV NORD

na Slovensku:

1993 RWTÜV

2006 TÜV NORD Slovakia

Tešíme sa na Vaše dotazy

TÜV NORD Slovakia, s.r.o.Dúbravská cesta 2, SK - 841 04 Bratislava

Tel.: +421 2 5341 6380
info.sk@tuv-nord.com