MENU
    1. TN Slovakia
    2. TÜV NORD Slovakia

TÜV NORD Slovakia

TÜV NORD GROUP, s počtom zamestnancov viac ako 10 000, je jedným z najväčších poskytovateľov technických a inšpekčných služieb v rámci celého sveta.

Za svoju vedúcu pozíciu na trhu vďačíme našej technickej kompetencii a širokému rozsahu aktivít v oblasti skúšania, certifikácie, technického dozoru a vzdelávania.

TÜV NORD má skúsenosti takmer so všetkými otázkami, ktoré sa týkajú technickej bezpečnosti, ochrany životného prostredia a preverovania zhody systémov a výrobkov. Popri tradičných záväzkoch inšpekčného orgánu v rámci Nemecka je prostredníctvom svojho personálu reprezentovaný vo viac ako 70 krajinách v Európe, Ázii a Amerike.

Cieľom TÜV NORD je posilnenie pozície prostredníctvom orientácie na zákazníka a flexibilitou svojich aktivít.

TÜV NORD zostáva verný svojim princípom: nezávislosť, nestrannosť a čestnosť, ktoré budú aj naďalej základom práce skupiny TÜV NORD.

Akcionármi TÜV NORD AG sú technicko inšpekčné orgány RWTÜV, TÜV NORD a TÜV Hannover / Sachsen-Anhalt, ktorých špeciálnym záujmom je verejný prospech.

Profil TÜV Nord AG

Centrála:

Hannover

Hlavné sídla:

Essen, Hamburg

Pobočky:

v 70 krajinách sveta

WEB:

www.tuev-nord-group.com

Slovensko:

Bratislava

Naše služby:

konzultácie, technické služby, certifikácia, inšpekčné a dozorné služby

Obchodné oblasti:

služby pre priemysel, doprava, prírodné zdroje, certifikácia systémov, vzdelávanie

Fakty

Založenie asociácií:

TÜV NORD e.V.: 1869

RWTÜV e.V.: 1872

TÜV Hannover/ Sachsen-Anhalt e.V.: 1873

Založenie TÜV NORD:

2004

Založenie TÜV NORD

na Slovensku:

1993 RWTÜV

2006 TÜV NORD Slovakia

Tešíme sa na Vaše dotazy

TÜV NORD Slovakia s.r.o.

Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

+421 2 5341 6380

info.sk@tuv-nord.com

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details