MENU
    1. Výrobková certifikácia
    2. Certifikácia výrobcov/výroby
    3. Certifikácia výrobcov podľa EN ISO 3834

Certifikácia výrobcov podľa EN ISO 3834

Certifikácia výrobcov a montážnych organizácií podľa normy EN ISO 3834-2,3,4 Požiadavky na akosť tavného zvárania kovových materiálov.

Certifikácia spoločnosti podľa noriem radu EN ISO 3834-2,3,4 deklaruje posúdenie spôsobilosti výrobcu, vo väzbe na konkrétny výrobkový kód. Napr. PED 2014/68/EU, AD 2000 Mbl., EN 1090-1, 2, 3 atď.

Ak je výrobca držiteľom certifikátu podľa EN ISO 9001, musí spĺňať vyššie požiadavky na kvalitu podľa EN ISO 3834-2.

Certifikátom je definované:

  • väzba na výrobkový kód;
  • schválené metódy zvárania podľa EN ISO 4063;
  • materiálové skupiny podľa CEN ISO/TR 15608;
  • zodpovedný dozor zvárania a jeho zástupcovia s kvalifikáciou EWE, EWT.

Platnosť certifikátu sa udeľuje na 3 roky. Každý rok je nutné vykonať kontrolný audit.

Tešíme sa na Vaše dotazy

Výrobková certifikácia

TÜV NORD Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

+421 2 5341 6380

info.sk@tuv-nord.com

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.