MENU
    1. Výrobková certifikácia
    2. Certifikácia výrobcov/výroby
    3. Certifikácia výrobcov podľa EN ISO 3834

Certifikácia výrobcov podľa EN ISO 3834

Certifikácia výrobcov a montážnych organizácií podľa normy EN ISO 3834-2,3,4 Požiadavky na akosť tavného zvárania kovových materiálov.

Certifikácia spoločnosti podľa noriem radu EN ISO 3834-2,3,4 deklaruje posúdenie spôsobilosti výrobcu, vo väzbe na konkrétny výrobkový kód. Napr. PED 2014/68/EU, AD 2000 Mbl., EN 1090-1, 2, 3 atď.

Ak je výrobca držiteľom certifikátu podľa EN ISO 9001, musí spĺňať vyššie požiadavky na kvalitu podľa EN ISO 3834-2.

Certifikátom je definované:

  • väzba na výrobkový kód;
  • schválené metódy zvárania podľa EN ISO 4063;
  • materiálové skupiny podľa CEN ISO/TR 15608;
  • zodpovedný dozor zvárania a jeho zástupcovia s kvalifikáciou EWE, EWT.

Platnosť certifikátu sa udeľuje na 3 roky. Každý rok je nutné vykonať kontrolný audit.

Tešíme sa na Vaše dotazy

Výrobková certifikácia

TÜV NORD Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

+421 2 5341 6380

info.sk@tuv-nord.com

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details