Certifikácia výrobcov podľa EN ISO 3834

Certifikácia výrobcov podľa EN ISO 3834

Certifikácia výrobcov a montážnych organizácií podľa normy EN ISO 3834-2,3,4 Požiadavky na akosť tavného zvárania kovových materiálov.

Certifikácia spoločnosti podľa noriem radu EN ISO 3834-2,3,4 deklaruje posúdenie spôsobilosti výrobcu, vo väzbe na konkrétny výrobkový kód. Napr. PED 2014/68/EU, AD 2000 Mbl., EN 1090-1, 2, 3 atď.

Ak je výrobca držiteľom certifikátu podľa EN ISO 9001, musí spĺňať vyššie požiadavky na kvalitu podľa EN ISO 3834-2.

Certifikátom je definované:

  • väzba na výrobkový kód;
  • schválené metódy zvárania podľa EN ISO 4063;
  • materiálové skupiny podľa CEN ISO/TR 15608;
  • zodpovedný dozor zvárania a jeho zástupcovia s kvalifikáciou EWE, EWT.

Platnosť certifikátu sa udeľuje na 3 roky. Každý rok je nutné vykonať kontrolný audit.

Tešíme sa na Vaše dotazy

Výrobková certifikáciaTÜV NORD Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

Tel.: +421 2 5341 6380
info.sk@tuv-nord.com