Zásady ochrany osobných údajov

Ako chránime Vaše údaje

TÜV NORD Slovakia berie ochranu Vašich osobných údajov vážne a pri spracovaní osobných údajov dodržuje zákonné ustanovenia všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov ("GDPR"). V súlade s GDPR Vám nasledujúci text poskytne informácie o tom, kedy a za akým účelom sú Vaše osobné údaje pri návšteve našich webových stránok spracovávané. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na kompletné spracovanie osobných údajov, ktoré vykonávame na našich webových stránkach, v mobilných aplikáciách av rámci našej externej online prezentácie, ako sú naše profily na sociálnych sieťach – "online ponuka". Nevzťahujú sa na žiadne webové stránky, na ktoré sú tu uvedené odkazy, ani na webové stránky iných poskytovateľov. Prečítajte si naše Zásady ochrany osobných údajov.

 

Adriana VeselskáPoverená osoba pre ochranu osobných údajov spoločnosti TÜV NORD Slovakia, s.r.o.

Tel.: 00421 905 946 198
aveselska@tuv-nord.com