MENU
    1. Systémy manažérstva
    2. Nezávislé preverenie

Nezávislé preverenie stavu, procesov, ...

Individuálne požiadavky zákazníkov, ktoré nie je možné jednoznačne zaradiť do okruhov certifikačných činností a služieb v rámci štandardných požiadaviek noriem, vyriešime a zrealizujeme po vzájomnej dohode o rozsahu a súvisiacich podmienkach pre ich výkon.

Tešíme sa na Vaše dotazy

Systémy manažérstva

TÜV NORD Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

+421 2 5341 7014

info.sk@tuv-nord.com

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.