Nezávislé preverenie

Nezávislé preverenie stavu, procesov, ...

Individuálne požiadavky zákazníkov, ktoré nie je možné jednoznačne zaradiť do okruhov certifikačných činností a služieb v rámci štandardných požiadaviek noriem, vyriešime a zrealizujeme po vzájomnej dohode o rozsahu a súvisiacich podmienkach pre ich výkon.

Tešíme sa na Vaše dotazy

Systémy manažérstvaTÜV NORD Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

Tel.: +421 2 5341 7014
info.sk@tuv-nord.com