MENU
    1. Systémy manažérstva
    2. Nezávislé preverenie

Nezávislé preverenie stavu, procesov, ...

Individuálne požiadavky zákazníkov, ktoré nie je možné jednoznačne zaradiť do okruhov certifikačných činností a služieb v rámci štandardných požiadaviek noriem, vyriešime a zrealizujeme po vzájomnej dohode o rozsahu a súvisiacich podmienkach pre ich výkon.

Tešíme sa na Vaše dotazy

Systémy manažérstva

TÜV NORD Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

+421 2 5341 7014

info.sk@tuv-nord.com

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details