Služby informačných technológií

Systém manažérstva informačných technológií (SMIT)

V dnešnom konkurenčnom prostredí, potrebujú organizácie vysoko výkonné, vysoko kvalitné a spoľahlivé systémy riadenia IT služieb na podporu ich obchodných procesov. Ako postupuje globalizácia, SMIT sa stávajú ešte viac dôležitými. Chyby a omyly nevedú iba k finančným stratám, ale tiež k strate reputácie a zníženiu dôvery zo strany zákazníkov.

Manažérstvo IT služieb - Váš kľúč k úspechu

Manažérstvo IT služieb a hladké fungovanie obchodných procesov ktoré podporujú, sú základnými predpokladmi pre vysoko kvalitné výkony a schopnosť vyhrávať v súčasnom konkurenčnom prostredí. Taktiež zohrávajú dôležitú úlohu pri získavaní nových zákazníkov a pri otváraní nových trhov.

Preukázaná efektívnosť

Certifikácia TÜV NORD CERT ponúka spoločnostiam a organizáciám mnoho výhod - tak vnútorne ako aj externe. V rámci organizácie, certifikácia priamo podnecuje zvýšené zameranie sa na efektivitu systému manažérstva IT. Súčasne Vám dáme štartovné body ako najlepšie môžu byť IT systemizované a súčasne zdokonaľované a dostupné. Akákoľvek slabá stránka môže byť ľahko identifikovaná a eliminovaná.

Výhody pre Vás!

  • Väčšia dôvera na strane interných a externých zákazníkov
  • Dôkaz o najlepšej praxi (Best Practice)
  • Kontinuálne zlepšovanie procesov prostredníctvom zavedenia "Best Practice"
  • Spoľahlivosť a nákladová efektívnosť pri zabezpečovaní IT služieb

Cesta k Vášmu certifikátu

Predpokladom certifikácie je zavedenie služby, dodávka, riadenie, uvoľnenie, rozlíšenie a vzťahy procesov. Následne po tomto je certifikácia implementovaná v nasledovných krokoch:  

  • Proces prvotných informácií
  • Príprava auditu
  • Preskúmanie dokumentácie
  • Audit
  • Vydanie certifikátu

Certifikát je platný tri roky, a v rámci tejto doby je potvrdzovaný každoročnými dozornými auditmi. Počas certifikácie je možné vykonať aj rozširovacie audity v prípade zmien ovplyvňujúcich rozsah a obsah certifikácie (napr. nové technológie alebo priestory).

Naše služby sú očakávané vo všetkých spoločnostiach a organizáciách, ktoré potrebujú IT procesy, v snahe rozvinúť obchodné aktivity ako interný, alebo externý poskytovateľ služieb. (User Help Desks, Research Centres or IT Service Centres).

Pre ochranu Vašich informácií odporúčame certifikáciu podľa ISO 27001 - Systém manažérstva informačnej bezpečnosti (SMIB).

Váš profit bude dvojnásobný!

Tešíme sa na Vaše dotazy

Systémy manažérstvaTÜV NORD Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

Tel.: +421 2 5341 7014
info.sk@tuv-nord.com