MENU
  1. Systémy manažérstva
  2. Služby informačných technológií

Systém manažérstva informačných technológií (SMIT)

V dnešnom konkurenčnom prostredí, potrebujú organizácie vysoko výkonné, vysoko kvalitné a spoľahlivé systémy riadenia IT služieb na podporu ich obchodných procesov. Ako postupuje globalizácia, SMIT sa stávajú ešte viac dôležitými. Chyby a omyly nevedú iba k finančným stratám, ale tiež k strate reputácie a zníženiu dôvery zo strany zákazníkov.

Manažérstvo IT služieb - Váš kľúč k úspechu

Manažérstvo IT služieb a hladké fungovanie obchodných procesov ktoré podporujú, sú základnými predpokladmi pre vysoko kvalitné výkony a schopnosť vyhrávať v súčasnom konkurenčnom prostredí. Taktiež zohrávajú dôležitú úlohu pri získavaní nových zákazníkov a pri otváraní nových trhov.

Preukázaná efektívnosť

Certifikácia TÜV NORD CERT ponúka spoločnostiam a organizáciám mnoho výhod - tak vnútorne ako aj externe. V rámci organizácie, certifikácia priamo podnecuje zvýšené zameranie sa na efektivitu systému manažérstva IT. Súčasne Vám dáme štartovné body ako najlepšie môžu byť IT systemizované a súčasne zdokonaľované a dostupné. Akákoľvek slabá stránka môže byť ľahko identifikovaná a eliminovaná.

Výhody pre Vás!

 • Väčšia dôvera na strane interných a externých zákazníkov
 • Dôkaz o najlepšej praxi (Best Practice)
 • Kontinuálne zlepšovanie procesov prostredníctvom zavedenia "Best Practice"
 • Spoľahlivosť a nákladová efektívnosť pri zabezpečovaní IT služieb

Cesta k Vášmu certifikátu

Predpokladom certifikácie je zavedenie služby, dodávka, riadenie, uvoľnenie, rozlíšenie a vzťahy procesov. Následne po tomto je certifikácia implementovaná v nasledovných krokoch:  

 • Proces prvotných informácií
 • Príprava auditu
 • Preskúmanie dokumentácie
 • Audit
 • Vydanie certifikátu

Certifikát je platný tri roky, a v rámci tejto doby je potvrdzovaný každoročnými dozornými auditmi. Počas certifikácie je možné vykonať aj rozširovacie audity v prípade zmien ovplyvňujúcich rozsah a obsah certifikácie (napr. nové technológie alebo priestory).

Naše služby sú očakávané vo všetkých spoločnostiach a organizáciách, ktoré potrebujú IT procesy, v snahe rozvinúť obchodné aktivity ako interný, alebo externý poskytovateľ služieb. (User Help Desks, Research Centres or IT Service Centres).

Pre ochranu Vašich informácií odporúčame certifikáciu podľa ISO 27001 - Systém manažérstva informačnej bezpečnosti (SMIB).

Váš profit bude dvojnásobný!

Tešíme sa na Vaše dotazy

Systémy manažérstva

TÜV NORD Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

+421 2 5341 7014

info.sk@tuv-nord.com

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details