MENU

Vážení obchodní partneri,

dovoľte, aby sme Vám predstavili ponukou vzdelávacích aktivít spoločnosti TÜV NORD Slovakia pre rok 2020.

Našou prioritou aj pre rok 2020 zostáva kvalita poskytovaných služieb a maximálna spokojnosť zákazníkov. Kurzy a ich obsah sú koncipované tak, aby v plnej šírke vystihovali všetky aktuality z oblasti systémov manažérstva. Nadštandardná kvalita vzdelávania je zabezpečovaná prostredníctvom lektorov TÜV NORD Slovakia, s. r. o., lektorov, ktorí majú bohaté praktické skúsenosti z certifikačných a kontrolných auditov a ktorí sa pravidelne zúčastňujú výmeny skúseností v rámci koncernu TÜV NORD. Tým je zabezpečená ich informovanosť o aktuálnych otázkach systémov manažérstva v auditovaných oblastiach.

Pre rok 2020 sme pre Vás zachovali nasledovné výhody:

  • spoločnostiam certifikovaným našou spoločnosťou poskytujeme zľavu 10%.
  • naša spoločnosť poskytuje množstevné zľavy v prípade 5 a viac účastníkov a vnútropodnikových školení je cena dohadovaná individuálne formou cenovej ponuky.
  • možnosť vykonávania vnútropodnikových školení podľa špecifikácie zákazníka osvedčenie v jazyku anglickom resp. nemeckom v cene kurzu.

Tešíme sa na Vašu účasť!
 

PONUKA KURZOV 2020

No matching events found

{{ getLLdate(key,locale_all,'short') }} {{ key | date:'yyyy' }}

Kurzy

NÁZOV KURZU

TRVANIE v dňoch

CENA* (bez DPH) EUR

Termín

Interný audítor SMK a SEM podľa EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015

3

290,-

26.-28.10.2020

Interný audítor SMK podľa EN ISO 9001:2015

2

220,-

26.-27.10.2020

Interný audítor SEM podľa EN ISO 14001:2015

2

220,-

26. a 28.10.2020

SMIB podľa ISO/IEC 27001:2013 a ISO/IEC 27002:2013

1

140,-

24.11.2020

Manažér SMIB podľa ISO/IEC 27001:2013

3

290,-

24.-26.11.2020

Interný audítor SMIB podľa ISO/IEC 27001:2013

4

360,-

24.-27.11.2020

Preškolovací kurz interných audítorov SMIB na normu ISO/IEC 27001:2013

2

220,-

24. a 26.11.2020

Interný audítor SMK, SEM a SM BOZP podľa EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 a EN ISO 45001:2018

4

360,-

 

Interný audítor SMK a SM BOZP podľa EN ISO 9001:2015 a ISO 45001:2018

3

290,-

 

Interný audítor SM BOZP podľa ISO 45001:2018

2

220,-

 

Preškolenie Interný audítor podľa EN ISO 9001:2015

1

120,-

 

Preškolenie Interný audítor podľa EN ISO 14001:2015

1

120,-

 

Preškolenie Interný audítor podľa ISO 45001:2018

1

140,-

 

Interný audítor IT SMS podľa normy ISO/IEC 20000-1:2011

3

290,-

 

Interný audítor SMK podľa IATF 16949:2016

2

260,-

 

Externý audítor pre vykonávanie zákazníckych auditov

1

140,-

 

Výklad normy EN ISO 9001:2015 a jej aplikácia pri výstavbe nových resp. pri rekonštrukcii zavedeného systému

2

200,-

 

Výklad normy EN ISO 14001:2015 a jej aplikácia pri výstavbe nových resp. pri rekonštrukcii zavedeného systému

2

200,-

 

Interný audítor SMK podľa IATF 16949:2016

3

310,-

 

Preškolenie Interný audítor IATF 16949:2016

1

140,-

 

IATF 16949:2016 - Zmeny v norme

1

140,-

 

Moderné nástroje a metódy manažérstva kvality

1

140,-

 

Aplikácia APQP, VDA 4.3, PPAP a VDA 2

1

140,-

 

Požiadavky "FORMEL Q" - implementácia v SMK

1

140,-

 

Ručenie za výrobok

6 hodín

100,-

 

Požiadavky právnych predpisov SR pre oblasť životného prostredia

1

140,-

 

Interný audítor EnMS podľa ISO 50001:2018

1

140,-

 

Požiadavky na kvalitu tavného zvárania podľa normy EN ISO 3834

1

140,-

 

Požiadavky na schvaľovanie postupov zvárania podľa normy EN 15 614 a predpisu AD 2000 Merkblatt HP 2/1, tvorba WPS

1

140,-

 

Požiadavky na kvalifikáciu zváračov a operátorov podľa normy EN ISO 9606-1,  EN ISO 14732 a predpisu AD 2000 - Merkblatt HP 3

1

140,-

 

Požiadavky na kvalifikáciu personálu vykonávajúceho nedeštruktívne skúšanie zvarov podľa EN ISO 17635

1

140,-

 

V prípade Vášho záujmu sa môžete informovať prostredníctvom kontaktného formulára, alebo e-mailom. Podľa záujmu bude minimálne tri týždne vopred stanovené miesto a termín konania kurzu a budú Vám rozposlané záväzné prihlášky. Pri výbere miesta konania kurzov budeme prihliadať na teritoriálne zloženie účastníkov.

Ceny sú stanovené pre jedného poslucháča a zahŕňajú:

  • účastnícky poplatok
  • podklady (skriptá, pomôcky)
  • základné občerstvenie

K uvedeným cenám kurzov sa pripočítava DPH v zákonom stanovenej výške. Mnohé z kurzov Vám môžeme vykonať i ako vnútropodnikové. Termíny, miesto konania a ceny týchto kurzov budú dohodnuté individuálne.

Tešíme sa na Vaše dotazy

Školenia

TÜV NORD Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

+421 2 5341 7014

info.sk@tuv-nord.com