MENU

Plán školení

Vážení obchodní partneri,

dovoľte, aby sme Vám predstavili ponukou vzdelávacích aktivít spoločnosti TÜV NORD Slovakia pre rok 2021.

Našou prioritou aj pre rok 2021 zostáva kvalita poskytovaných služieb a maximálna spokojnosť zákazníkov. Kurzy a ich obsah sú koncipované tak, aby v plnej šírke vystihovali všetky aktuality z oblasti systémov manažérstva. Nadštandardná kvalita vzdelávania je zabezpečovaná prostredníctvom lektorov TÜV NORD Slovakia, s. r. o., lektorov, ktorí majú bohaté praktické skúsenosti z certifikačných a kontrolných auditov a ktorí sa pravidelne zúčastňujú výmeny skúseností v rámci koncernu TÜV NORD. Tým je zabezpečená ich informovanosť o aktuálnych otázkach systémov manažérstva v auditovaných oblastiach.

V roku 2021 Vám ponúkame nasledovné výhody:

  • Možnosť realizácie online kurzov.
  • Spoločnostiam certifikovaným našou spoločnosťou poskytujeme zľavu 10%.
  • Naša spoločnosť poskytuje množstevné zľavy v prípade 5 a viac účastníkov a vnútropodnikových školení je cena dohadovaná individuálne formou cenovej ponuky.
  • Možnosť vykonávania vnútropodnikových školení podľa špecifikácie zákazníka osvedčenie v jazyku anglickom resp. nemeckom v cene kurzu.

V prípade zlepšenia epidemiologickej situácie na Slovensku, budú kurzy prednostne realizované prezenčnou formou.

Tešíme sa na Vašu účasť!
 

PONUKA KURZOV 2021

No matching events found

{{ getLLdate(key,locale_all,'short') }} {{ key | date:'yyyy' }}

Kurzy

NÁZOV KURZU

TRVANIE v dňoch

CENA* (bez DPH) EUR

Termín

Interný audítor SM BOZP podľa ISO 45001:2018

2

220,-

23.-24.09.21

Interný audítor SMK podľa EN ISO 9001:2015

2

220,-

30.09.-01.10.21 - ONLINE

SMIB podľa ISO/IEC 27001:2013 a ISO/IEC 27002:2013

1

140,-

11.10.21

Manažér SMIB podľa ISO/IEC 27001:2013

3

290,-

11.-13.10.21

Interný audítor SMIB podľa ISO/IEC 27001:2013

4

360,-

11.-14.10.21

Preškolovací kurz interných audítorov SMIB na normu ISO/IEC 27001:2013

2

220,-

12.-13.10.21

Interný audítor SMK a SEM podľa EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015

3

290,-

19.-21.10.21

Požiadavky normy IATF 16949:2016 - ONLINE

1

150,-

25.10.21

Externý audítor pre vykonávanie zákazníckych auditov

1

140,-

 

Interný audítor podľa IATF 16949:2016

2

250,-

 

Interný audítor SEM podľa EN ISO 14001:2015 - ONLINE

2

220,-

 

Interný audítor SEM a SM BOZP podľa EN ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018 - ONLINE

3

290,-

 

Interný audítor SMK, SEM a SM BOZP podľa EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 a EN ISO 45001:2018

4

360,-

 

Preškolenie Interný audítor podľa EN ISO 9001:2015

1

120,-

 

Preškolenie Interný audítor podľa EN ISO 14001:2015

1

120,-

 

Preškolenie Interný audítor podľa ISO 45001:2018

1

140,-

 

Interný audítor IT SMS podľa normy ISO/IEC 20000-1:2011

3

290,-

 

Výklad normy EN ISO 9001:2015 a jej aplikácia pri výstavbe nových resp. pri rekonštrukcii zavedeného systému

2

200,-

 

Výklad normy EN ISO 14001:2015 a jej aplikácia pri výstavbe nových resp. pri rekonštrukcii zavedeného systému

2

200,-

 

Interný audítor SMK podľa IATF 16949:2016

3

310,-

 

Preškolenie Interný audítor IATF 16949:2016

1

140,-

 

Interný audítor VDA 6.3 - nelicencovaný kurz

2

330,-

 

IATF 16949:2016 - Zmeny v norme

1

140,-

 

Moderné nástroje a metódy manažérstva kvality

1

140,-

 

Aplikácia APQP, VDA 4.3, PPAP a VDA 2

1

140,-

 

Požiadavky "FORMEL Q" - implementácia v SMK

1

140,-

 

Ručenie za výrobok

6 hodín

100,-

 

Požiadavky právnych predpisov SR pre oblasť životného prostredia

1

140,-

 

Interný audítor EnMS podľa ISO 50001:2018

1

140,-

 

Požiadavky na kvalitu tavného zvárania podľa normy EN ISO 3834

1

140,-

 

Požiadavky na schvaľovanie postupov zvárania podľa normy EN 15 614 a predpisu AD 2000 Merkblatt HP 2/1, tvorba WPS

1

140,-

 

Požiadavky na kvalifikáciu zváračov a operátorov podľa normy EN ISO 9606-1,  EN ISO 14732 a predpisu AD 2000 - Merkblatt HP 3

1

140,-

 

Požiadavky na kvalifikáciu personálu vykonávajúceho nedeštruktívne skúšanie zvarov podľa EN ISO 17635

1

140,-

 

V prípade Vášho záujmu sa môžete informovať prostredníctvom kontaktného formulára, alebo e-mailom. Podľa záujmu bude minimálne tri týždne vopred stanovené miesto a termín konania kurzu a budú Vám rozposlané záväzné prihlášky. Pri výbere miesta konania kurzov budeme prihliadať na teritoriálne zloženie účastníkov.

Ceny sú stanovené pre jedného poslucháča a zahŕňajú:

  • účastnícky poplatok
  • podklady (skriptá, pomôcky)
  • základné občerstvenie

K uvedeným cenám kurzov sa pripočítava DPH v zákonom stanovenej výške. Mnohé z kurzov Vám môžeme vykonať i ako vnútropodnikové. Termíny, miesto konania a ceny týchto kurzov budú dohodnuté individuálne.

Tešíme sa na Vaše dotazy

Školenia

TÜV NORD Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

+421 2 5341 7014

info.sk@tuv-nord.com