Plán školení

Vážení obchodní partneri,

Našou prioritou aj pre rok 2024 je trvalo poskytovať kvalitné služby so zameraním na maximálnu spokojnosť zákazníkov. Školenia a kurzy sú koncipované tak, aby vystihovali všetky kľúčové oblasti systémov manažérstva ako aj postupy, zásady a techniky ich auditovania. Nadštandardná kvalita vzdelávania je zabezpečovaná prostredníctvom našich skúsených lektorov a odborných audítorov s dlhoročnou praxou. 

V roku 2024 Vám ponúkame nasledovné výhody:

  • ZĽAVA -10 % spoločnostiam certifikovaným našou spoločnosťou
  • Množstevné zľavy spoločnostiam, ktoré požadujú preškolenie 5 a viac osôb
  • Možnosť vykonávania vnútropodnikových (In House) školení u nami necertifikovaných spoločnosti
  • Možnosť realizácie online kurzov.
  • Vystavenie osvedčenia v jazyku anglickom resp. nemeckom v cene kurzu

Tešíme sa na Vašu účasť!
 

PONUKA KURZOV 2024

No matching events found

{{ getLLdate(key,locale_all,'short') }} {{ key | date:'yyyy' }}

Kurzy

NÁZOV KURZU

TRVANIE v dňoch

CENA* (bez DPH) EUR

Termín

Interný audítor SMK, SEM a SM BOZP podľa EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018

3

390,-

08.-10.07.2024

Interný audítor SMK podľa EN ISO 9001:2015

2

300,-

08. a 10.07.2024

Interný audítor SEM a SM BOZP podľa EN ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018

2

300,-

09.-10.07.2024

Požiadavky normy EN ISO 9001:2015

1

190,-

08.07.2024

Požiadavky normy EN ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018

1

190,-

09.07.2024

Preškoľovací kurz interných audítorov ISMS na normu ISO/IEC 27001:2022

1

260,-

05.08.2024

Externý audítor pre vykonávanie auditov dodávateľov

1

190,-

19.08.2024

Interný audítor SMK podľa EN ISO 9001:2015

2

300,-

17.-18.09.2024

Požiadavky normy EN ISO 9001:2015

1

190,-

17.09.2024

Interný audítor ISMS podľa ISO/IEC 27001:2022

2

450,-

14.-15.10.2024

Interný audítor SEM a SM BOZP podľa EN ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018

2

300,-

 

Požiadavky normy EN ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018

1

190,-

 

Interný audítor SEM podľa EN ISO 14001:2015

2

300,-

 

Požiadavky normy EN ISO 14001:2015

1

190,-

 

Interný audítor SM BOZP podľa ISO 45001:2018

2

300,-

 

Požiadavky normy ISO 45001:2018

1

190,-

 

Interný audítor podľa IATF 16949:2016

2

320,-

 

Interný audítor SMK a SEM podľa EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015

2

300,-

 

Požiadavky normy IATF 16949:2016

1

240,-

 

Interný audítor IT SMS podľa normy ISO/IEC 20000-1:2011

3

310,-

 

Výklad normy EN ISO 9001:2015 a jej aplikácia pri výstavbe nových resp. pri rekonštrukcii zavedeného systému

2

300,-

 

Výklad normy EN ISO 14001:2015 a jej aplikácia pri výstavbe nových resp. pri rekonštrukcii zavedeného systému

2

300,-

 

Preškolenie Interný audítor IATF 16949:2016

1

260,-

 

Interný audítor EnMS podľa ISO 50001:2018

1

190,-

 

Interný audítor VDA 6.3 - nelicencovaný kurz

2

330,-

 

Moderné nástroje a metódy manažérstva kvality

1

190,-

 

Aplikácia APQP, VDA 4.3, PPAP a VDA 2

1

190,-

 

Požiadavky "FORMEL Q" - implementácia v SMK

1

190,-

 

Požiadavky právnych predpisov SR pre oblasť životného prostredia

1

190,-

 

Požiadavky na kvalitu tavného zvárania podľa normy EN ISO 3834

1

190,-

 

Požiadavky na schvaľovanie postupov zvárania podľa normy EN 15 614 a predpisu AD 2000 Merkblatt HP 2/1, tvorba WPS

1

190,-

 

Požiadavky na kvalifikáciu zváračov a operátorov podľa normy EN ISO 9606-1,  EN ISO 14732 a predpisu AD 2000 - Merkblatt HP 3

1

190,-

 

Požiadavky na kvalifikáciu personálu vykonávajúceho nedeštruktívne skúšanie zvarov podľa EN ISO 17635

1

190,-

 

V prípade Vášho záujmu sa môžete informovať prostredníctvom kontaktného formulára, alebo e-mailom. Podľa záujmu bude minimálne tri týždne vopred stanovené miesto a termín konania kurzu a budú Vám rozposlané záväzné prihlášky. Pri výbere miesta konania kurzov budeme prihliadať na teritoriálne zloženie účastníkov.

Ceny sú stanovené pre jedného poslucháča a zahŕňajú:

  • účastnícky poplatok
  • podklady (skriptá, pomôcky)
  • základné občerstvenie

K uvedeným cenám kurzov sa pripočítava DPH v zákonom stanovenej výške. Mnohé z kurzov Vám môžeme vykonať i ako vnútropodnikové. Termíny, miesto konania a ceny týchto kurzov budú dohodnuté individuálne.

Tešíme sa na Vaše dotazy

ŠkoleniaTÜV NORD Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

Tel.: +421 2 5341 7014
info.sk@tuv-nord.com