Stretnutie s klientmi systémovej certifikácie

Rezort Valachy 25. - 26. 9. 2023

V dňoch 25. – 26. 9. 2023 sa uskutočnilo  v Rezorte Valachy tradičné Stretnutie s našimi klientmi v oblasti systémovej certifikácie.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za čas, ktorý s nami boli ochotní stráviť nielen na odborných prednáškach, ale aj v rámci sprievodného programu.

Tohtoročný odborný program zahŕňal témy z oblasti implementácie harmonizovanej metodiky FMEA VDA/AIAG v IATF auditoch, sociálnych auditov, overovaní skleníkových plynov či bezpečnosti informácií. Trochu netradične sme sa tento rok po prvýkrát ľahko dotkli aj témy Ako sa pripraviť na implementáciu normy ISO 13485.

Ešte raz ďakujeme za Vašu účasť a tešíme sa na ďalšie stretnutie aj s Vami ostatnými!

Ing. Jiří Panáček, riaditeľ divízie systémovej certifikácie

panacek@tuev-nord.cz