MENU

Pozastavené certifikáty

    1. TN Slovakia
    2. Pozastavené certifikáty

Pozastavené certifikáty

Certifikáty vystavené spoločnosťou TÜV NORD Slovakia, s.r.o. uvedené v prehľade sú v súčasnej dobe pozastavené, z dôvodu nedodržania certifikačných pravidiel.

Tešíme sa na Vaše dotazy

TÜV NORD Slovakia s.r.o.

Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

+421 2 5341 6380

info.sk@tuv-nord.com

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details