MENU

Pozastavené certifikáty

Pozastavené certifikáty

Certifikáty vystavené spoločnosťou TÜV NORD Slovakia, s.r.o. uvedené v prehľade sú v súčasnej dobe pozastavené, z dôvodu nedodržania certifikačných pravidiel.

Tešíme sa na Vaše dotazy

TÜV NORD Slovakia s.r.o.

Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

+421 2 5341 6380

info.sk@tuv-nord.com