Pozastavené certifikáty

Pozastavené certifikáty

V súčasnosti TÜV NORD Slovakia, s.r.o neeviduje žiadne pozastavené certifikáty.

Tešíme sa na Vaše dotazy

TÜV NORD Slovakia, s.r.o.Dúbravská cesta 2, SK - 841 04 Bratislava

Tel.: +421 2 5341 6380
info.sk@tuv-nord.com