TÜV NORD Czech založil Kompetenční centrum pro ruské technologie VVER

Centrum, které sídlí na adrese pražské centrály, řeší aktuální problémy přechodu mezi jednotlivými systémy kódů a standardů pro projekty výstavby nových jaderných bloků (ruské na evropské, evropské na ruské), otázky systémů řízení projektů či jednotlivých dílčích problematik (integrovaný systém řízení, systém řízení speciálních procesů jako jsou NDT či svařování) a řadu dalších. Podrobnější výčet konkrétních činností naleznete níže...

Centrum, které sídlí na adrese pražské centrály, řeší aktuální problémy přechodu mezi jednotlivými systémy kódů a standardů pro projekty výstavby nových jaderných bloků (ruské na evropské, evropské na ruské), otázky systémů řízení projektů či jednotlivých dílčích problematik (integrovaný systém řízení, systém řízení speciálních procesů jako jsou NDT či svařování) a řadu dalších. Podrobnější výčet konkrétních činností naleznete níže.

V Evropě a blízkém okolí se připravují a postupně rozbíhají projekty nových jaderných bloků ruské korporace ROSATOM: Hanhikivi ve Finsku, Paks 2 v Maďarsku, Akkuyu v Turecku či Al Dabaa v Egyptě.

Jako mezinárodně uznané Kompetenční centrum pro ruské technologie VVER zajišťujeme podporu pro dodavatele nejen v místě výroby (Centrum sídlí v Praze), ale díky mezinárodní síti jaderných specialistů (téměř 500) i na místě výstavby.

Nesoulad požadavků zadavatele s místními legislativními a technickými požadavky, nedostatek kvalifikací, chybějící zkušenosti a znalost místních poměrů… To jsou nejčastější problémy podobných projektů, jejichž výsledkem mohou být obrovské časové a finanční ztráty.

Pro dodržení smluvních závazků a zajištění souladu mezi požadavky všech participujících stran (zadavatel / investor / státní dozor / dodavatel / subdodavatel) poskytujeme tyto služby:

 

Nabídka služeb Centra:

 • kontrola dodavatelské dokumentace ohledně požadavků technických norem a standardů (RUS a EU)
 • kontrola shody vybraných procesů dodavatelů s předloženou dodavatelskou dokumentací (materiálové zkoušky, výrobní procesy, tlakové zkoušky, svařování, svařovací procesy)
 • kontrola vybraných procesů dodavatelů, montážních společností, svařovacích procesů
 • dozory při zkouškách zařízení během výroby a montáže
 • příprava zpráv o celkové shodě zařízení / výroby s platnou legislativou
 • přejímky a inspekce
 • kvalifikace personálu
 • ASME, PED
 • technické a jiné expertízy
 • technická podpora v oblasti svařování a NDT
 • systémy řízení
 • evropské a ruské kódy, licencování atd.

Ke všem výše uvedeným typům služeb nabízíme konzultace.

Smyslem našich služeb je pomoci Vám zajistit uznatelnost dodávek komponentů do daných zemí, poskytnout asistenci a zajistit soulad s místními legislativními požadavky.

Pro více informací či odborné dotazy:

Ing. Milan Mušák, Mobil: +420 602 275 761, E-mail: musak@tuev-nord.cz

Milan Mušák je vedoucím Kompetenčního centra. V oblasti jaderné energetiky pracuje již více než 30 let na různých pozicích: jaderný expert, ředitel divize bezpečnost a kvalita - ČEZ, technický konzultant pro výstavbu jaderných bloků ve Vietnamu a Jordánsku či zástupce ředitele moskevského zastoupení WANO.

Centrum vzniklo v dubnu 2018 na základě rozhodnutí oddělení TÜV NORD EnSys Nuclear, které je vedoucím orgánem Skupiny TÜV NORD (10.000 zaměstnanců) v oblasti jaderné energetiky.