Redakčné informácie

TÜV NORD Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

Tel.: +421 2 5341 6380, +421 2 5341 7014

VAT No SK 2020327078
ID No 31353436

info.sk@tuv-nord.com
www.tuvnord.sk

TÜV NORD Slovakia, s.r.o.Dúbravská cesta 2, SK - 841 04 Bratislava

Tel.: +421 2 5341 6380
info.sk@tuv-nord.com