Automobilový priemysel

Certifikácia IATF 16949

Technická špecifikácia IATF 16949 je výrobcami automobilov celosvetovo uznávanou. IATF 16949 je aplikovateľná pre výrobné miesta výrobcov dielov osobných a nákladných vozidiel, autobusu a motocyklov. Ústredným mottom tejto technickej špecifikácie je dôraz na neustále zlepšovanie, prevencia chýb, znižovanie variability a strát v dodávateľskom reťazci za podpory rozvinutého procesného prístupu. Základný rámec technickej špecifikácie IATF 16949 tvorí norma ISO 9001, pravidlá vrátane schválených interpretácií IATF a špecifické požiadavky zákazníkov (viac na www.iatfglobaloversight.org). TÜV NORD je v oblasti certifikácie IATF 16949 dozorovaný nemeckou kanceláriou VDA-QMC (www.vda-qmc.de). Po certifikačnom audite je vydaný samostatný certifikát potvrdzujúci zhodu so všetkými požiadavkami IATF 16949 a organizácia je zaevidovaná do celosvetovej databázy certifikovaných organizácií podľa IATF 16949.

Tešíme sa na Vaše dotazy

Systémy manažérstvaTÜV NORD Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

Tel.: +421 2 5341 7014
info.sk@tuv-nord.com