MENU

Školenia

Školenia v oblasti systémov riadenia zabezpečujeme ako podporu spoločností pri zavádzaní systémov kvality v súlade s požiadavkami noriem ISO radu 9000, environmentálnych systémov v súlade s požiadavkami ISO radu 14000, OHSAS 18001 pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a integrovaných systémov (systém kvality + ďalšie požiadavky).

Školenia ponúkame aj v oblasti výrobkovej certifikácie - formou zoznámenia sa s legislatívnymi a normatívnymi zmenami, poskytovanie prehľadov o technických a legislatívnych požiadavkách na vybrané výrobky, zariadenia či materiály. Účastníci sú oboznámení s významom skúšok, inšpekcií alebo auditov, s prípadnými rizikami, s požiadavkami na dokumentáciu, kvalitu či na prevádzkové laboratórne skúšky, vrátane vybavenia.
 

Tešíme sa na Vaše dotazy

Školenia

TÜV NORD Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

+421 2 5341 7014

info.sk@tuv-nord.com

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.