Certifikácia postupov vo zváraní

Certifikácia postupov vo zváraní

  • Kvalifikácia postupov vo zváraní WPQR, podľa noriem radu EN ISO 15613, EN ISO 15614, EN ISO 14555, EN ISO 17660 apod.

Všetky testy sa realizujú v súlade s požiadavkami výrobkových kódov pre:

  • tlakové nádoby nevyhrievané podľa EN 13445, AD 2000 Mbl. HP2/1
  • potrubia podľa EN 13480, AD 2000 Mbl. HP2/1
  • kotly podľa EN 12952 a 12953, AD 2000 Mbl. HP2/1
  • jadrové zariadenia podľa BNS II.5.2/2012
  • oceľové a hliníkové konštrukcie podľa EN 1090-1, 2, 3

Tešíme sa na Vaše dotazy

Výrobková certifikáciaTÜV NORD Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

Tel.: +421 2 5341 6380
info.sk@tuv-nord.com