MENU
    1. Výrobková certifikácia
    2. Certifikácia postupov vo zváraní

Certifikácia postupov vo zváraní

  • Kvalifikácia postupov vo zváraní WPQR, podľa noriem radu EN ISO 15613, EN ISO 15614, EN ISO 14555, EN ISO 17660 apod.

Všetky testy sa realizujú v súlade s požiadavkami výrobkových kódov pre:

  • tlakové nádoby nevyhrievané podľa EN 13445, AD 2000 Mbl. HP2/1
  • potrubia podľa EN 13480, AD 2000 Mbl. HP2/1
  • kotly podľa EN 12952 a 12953, AD 2000 Mbl. HP2/1
  • jadrové zariadenia podľa BNS II.5.2/2012
  • oceľové a hliníkové konštrukcie podľa EN 1090-1, 2, 3

Tešíme sa na Vaše dotazy

Výrobková certifikácia

TÜV NORD Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

+421 2 5341 6380

info.sk@tuv-nord.com

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details