MENU
  1. Výrobková certifikácia
  2. Komplexný technický dozor

Komplexný technický dozor

Plánovanie

 • Riadenie implementácie požiadaviek normy
 • Analýzy rizík a systémy manažérstva bezpečnosti
 • Koncepcie pre Analýzu nebezpečenstva, prevádzkyschopnosti (HAZOP - Hazard Operability Analysis) a protipožiarnej ochrany
 • Hodnotenie materiálov a výkon skúšok

Výroba a výstavba

 • Preskúmanie návrhu technických zariadení v súvislosti s PED 2014/68/EÚ
 • Hodnotenie dodávateľa/výrobcu formou auditu
 • Certifikácia personálu (zváračov, spájkovačov, operátorov zvárania a spájkovania)
 • Certifikácia postupov nerozoberateľného spájania materiálov WPQR, BPAR
 • Európske schválenie materiálov EAM, overovanie vlastností materiálov PMA
 • Manažérstvo kvality počas výstavby
 • Schválenie a kontrola výroby (PED 2014/68/EU)

Uvedenie do prevádzky a testovanie

 • Schvaľovacie, akceptačné a účinnostné skúšky
 • Testovanie hardvéru a softvéru
 • Poskytovanie odborných pracovníkov
 • Školenie zamestnancov
 • Podpora pri vypracovaní dokumentácie a pri organizácii

Prevádzka a údržba

 • Pravidelné inšpekcie
 • RBI (Risk Based Inspection) - riadenie inšpekčných prehliadok na základe rizík - sledovanie stavu
 • RCM (Reliability Centered Maintenance) - údržba zameraná na bezporuchovosť
 • Materiálová a zváračská technológia - NDT
 • Environmentálne merania a verifikácie
 • Poskytovanie odborných pracovníkov - služby spojené s odstávkou zariadení

Optimalizácia a modernizácia

 • Simulácia procesov
 • Hodnotenie zostatkovej životnosti
 • Retrofit pomoc pri poskytovaní odborných pracovníkov
 • Školenie zamestnancov
 • Bezpečnostné IT systémy a funkčná bezpečnosť

Tešíme sa na Vaše dotazy

Výrobková certifikácia

TÜV NORD Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

+421 2 5341 6380

info.sk@tuv-nord.com

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.