Komplexný technický dozor

Komplexný technický dozor

Plánovanie

 • Riadenie implementácie požiadaviek normy
 • Analýzy rizík a systémy manažérstva bezpečnosti
 • Koncepcie pre Analýzu nebezpečenstva, prevádzkyschopnosti (HAZOP - Hazard Operability Analysis) a protipožiarnej ochrany
 • Hodnotenie materiálov a výkon skúšok

Výroba a výstavba

 • Preskúmanie návrhu technických zariadení v súvislosti s PED 2014/68/EÚ
 • Hodnotenie dodávateľa/výrobcu formou auditu
 • Certifikácia personálu (zváračov, spájkovačov, operátorov zvárania a spájkovania)
 • Certifikácia postupov nerozoberateľného spájania materiálov WPQR, BPAR
 • Európske schválenie materiálov EAM, overovanie vlastností materiálov PMA
 • Manažérstvo kvality počas výstavby
 • Schválenie a kontrola výroby (PED 2014/68/EU)

Uvedenie do prevádzky a testovanie

 • Schvaľovacie, akceptačné a účinnostné skúšky
 • Testovanie hardvéru a softvéru
 • Poskytovanie odborných pracovníkov
 • Školenie zamestnancov
 • Podpora pri vypracovaní dokumentácie a pri organizácii

Prevádzka a údržba

 • Pravidelné inšpekcie
 • RBI (Risk Based Inspection) - riadenie inšpekčných prehliadok na základe rizík - sledovanie stavu
 • RCM (Reliability Centered Maintenance) - údržba zameraná na bezporuchovosť
 • Materiálová a zváračská technológia - NDT
 • Environmentálne merania a verifikácie
 • Poskytovanie odborných pracovníkov - služby spojené s odstávkou zariadení

Optimalizácia a modernizácia

 • Simulácia procesov
 • Hodnotenie zostatkovej životnosti
 • Retrofit pomoc pri poskytovaní odborných pracovníkov
 • Školenie zamestnancov
 • Bezpečnostné IT systémy a funkčná bezpečnosť

Tešíme sa na Vaše dotazy

Výrobková certifikáciaTÜV NORD Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

Tel.: +421 2 5341 6380
info.sk@tuv-nord.com