Manažérstvo bezpečnosti krmív

Systém manažérstva bezpečnosti krmív

Je známe, že iba prvotriedna kvalita potravín a krmív zabezpečí dlhodobú dôveru ľudí v potravinársky priemysel a poľnohospodárstvo.

Cielené testovanie výrobkov alebo prísne manažérstvo kvality vytvára nutnú transparentnosť pri budovaní dôvery.

Či už sa to týka certifikácie systémov manažérstva, výrobkov alebo personálu, vo všetkých prípadoch si plne uvedomujeme komplex výziev, ktorým čelíte na domácich a zahraničných trhoch. Z tohto dôvodu sme vyvinuli koordinovanú ponuku certifikačných služieb, ktorá je neustále aktualizovaná v súlade s najnovšími normami.

Tu je niekoľko príkladov:

Priemysel

Certifikačný model

Krmivá

 • QS feed
 • GMP
 • IFIS
 • Coceral
 • ECO control

Výroba obalov pre potraviny

 • BRC-IOP
 • FEFCO

Výroba privátnych značiek

 • IFS
 • BRC

Výroba a predaj biovýrobkov

 • ECO kontrola v súlade s Nariadením EÚ 2092/91

Navyše TÜV NORD CERT Vám ponúka certifikáciu manažérstva bezpečnosti produktov podľa noriem so širokým uplatnením napr. ISO 22000 alebo BRC Consumer Product. Taktiež certifikujeme Váš systém HACCP.

Merateľná kvalita

Na požiadanie môžeme vykonať predaudity na definitívne podporenie Vašich šancí na úspešnú certifikáciu. Akonáhle sú splnené všetky nevyhnutné podmienky budeme s Vami koordinovať každú fázu auditu na hodnotenie Vášho systému alebo auditu. Následne budú výsledky zdokumentované v podrobnej správe. Buďte si istí, že spoločnými silami dosiahneme konečný cieľ získania Vášho certifikátu.

Cesta k Vášmu certifikátu

 1. Zadáte zákazku na certifikáciu.
 2. My zvážime Vašu žiadosť a uzatvoríme s Vami príslušnú zmluvu.
 3. Následne sa vykoná audit.
 4. Akčný plán ukáže potenciál na zlepšenie. Budeme Vás podporovať pri všetkých nápravných opatreniach.
 5. Bude Vám udelený certifikát, ak sú výsledky pozitívne.
 6. V závislosti od normy bude vykonaný dozorný alebo opakovací audit po 12 - 36 mesiacoch.

HACCP

Systém analýzy nebezpečenstiev a kritických kontrolných bodov (HACCP) je založený na vedeckých poznatkoch. Identifikuje konkrétne nebezpečenstvá a opatrenia na ich kontrolu s cieľom zabezpečiť bezpečnosť potravín. Norma ISO 22000 spája zásady systému HACCP a aplikačné kroky vyvinuté Komisiou Codex Alimentarius. Túto medzinárodnú normu možno zaviesť nezávisle od iných noriem systémov manažérstva.

ISO 22000:2005 Systémy manažérstva bezpečnosti potravín

Norma ISO 22000 spája zásady systému HACCP a aplikačné kroky vyvinuté Komisiou Codex Alimentarius. Túto medzinárodnú normu možno zaviesť nezávisle od iných noriem systémov manažérstva.

FSSC 22000:2010

Norma FSSC 22000 (Food Safety System Certification) bola vytvorená ako kombinácia systémových požiadaviek normy ISO 22000 a požiadaviek špecifikácie PAS 220 zameraných na programy podpory. Zámerom tejto normy je využiť celosvetové uznávanie noriem ISO s rozšírením o podrobné popísanie požiadaviek špecifikácie PAS na zavedenie programov podpory v potravinárskom podniku.

IFS (International Food Standard)

Plnenie požiadaviek normy IFS sa postupne stáva nevyhnutnou podmienkou pre dodávateľov nemeckých, francúzskych a talianskych obchodných reťazcov. Norma IFS je medzinárodne uznávanou normou pre oblasť kvality a bezpečnosti potravín.

IFS Logistic Standard

Táto norma pokrýva všetky logistické aktivity (preprava, skladovanie, manipulácia a ďalšia distribúcia) týkajúce sa tak potravinárskych ako aj nepotravinárskych výrobkov.

GMP

Normy GMP špecifikujú požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti krmív založený na princípoch HACCP s cieľom zabezpečiť bezpečnosť krmív pre zvieratá.

Global Standard for Food Safety (BRC)

Väčšina britských a mnoho európskych a svetových maloobchodných reťazcov realizuje obchod len s tými dodávateľmi potravín, ktorí sú certifikovaní podľa normy BRC. Táto norma sa stala podkladom pre zavádzanie najlepšej praxe v potravinárskom priemysle.

Tešíme sa na Vaše dotazy

Systémy manažérstvaTÜV NORD Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava

Tel.: +421 2 5341 7014
info.sk@tuv-nord.com