MENU

IFS Cash & Carry / Wholesale

Voedselveiligheid

Deze standard concentreert zich op de veiligheid van losse, onverpakte producten in de Cash & Carry markten en bij de handelsbedrijven.

Naast handel kunnen onder deze standaard ook bepaalde behandelingen en/of verwerking van producten vallen.

De standaard wordt meer en meer opgelegd aan bedrijven die Cash & Carry of handelsactiviteiten uitvoeren teneinde de (voedsel)veiligheid van de producten in die bedrijven te garanderen.

De inhoud van deze standaard valt uiteen in 6 hoofstukken: 

  • Senior Management Responsibility 
  • Quality and Product Safety Management System 
  • Resource Management 
  • Core processes 
  • Measurements, Analysis, Improvements 
  • Product Defense and Food Fraude

Neem contact met ons op

Karen Claus

TÜV NORD INTEGRA
Statiestraat 164
2600 Berchem

0032 3 287 37 60
Fax : 0032 3 287 37 61

kclaus@tuv-nord.com