FCA

over FCA - Feed Chain Alliance

Feed Chain Alliance is een Belgisch privé-lastenboek ontwikkeld door Ovocom, het Overleg Platform Voedermiddelen vzw, waarin alle betrokken sectoren vertegenwoordigd zijn.

Feed Chain Alliance heeft als doel de basiskwaliteit van dierenvoeders te borgen. FCA gecertificeerde bedrijven dienen aantoonbaar, via een op de ISO 9001 systematiek gebaseerde werkwijze, kwaliteit te leveren. Voedselveiligheid en traceerbaarheid zijn hierbij de centrale gegevens.

Feed Chain Alliance is een commercieel lastenboek en omvat naast de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in de Autocontrolegids, ook nog een aantal bijkomende vereisten.

Autocontrolegids Dierenvoeders

De Autocontrolegids Dierenvoeders is een gids, zoals bedoeld in het KB van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen. Deze gids werd uitgewerkt door Ovocom vzw (Overlegplatform Voedermiddelenkolom) en werd gevalideerd door het FAVV (Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid).

Door het implementeren van deze gids in uw bedrijf en het te laten valideren door TÜV NORD INTEGRA, kan u aantonen dat uw bedrijf voldoet aan de verplichting tot het invoeren van een autocontrolesysteem (KB 14/11/2003). Bovendien kan u hierdoor korting krijgen op uw jaarlijkse bijdrage aan het FAVV of extra bijdrages aan het FAVV vermijden.

Voor wie?

Het FCA lastenboek en de Autocontrolegids zijn van toepassing op volgende activiteiten:

  • Handel en/of productie van mengvoeders
  • Handel en/of productie van voormengsels
  • Handel en/of productie van voedermiddelen
  • Handel en/of productie van toevoegingsmiddelen
  • Op- en overslag van producten bestemd voor het voederen van dieren, voor rekening van derden
  • Wegtransport van producten bestemd voor het voederen van dieren
  • Transport via zeevaart en rail

Autocontrolegids voor handel in granen en agro-toelevering

TÜV NORD INTEGRA is ook actief voor de autocontrolegids G-038, voor de handel in granen en agrotoelevering.

Neem contact met ons op

Voedselveiligheid - Sécurité Alimentaire - Food Safety TÜV NORD Integra