BRCGS Standaarden

over BRCGS

BRCGS beheert een aantal wereldwijd erkende certificatiesystemen in de voedingssector. Heel wat Belgische en internationale bedrijven eisen dat hun leverancier een BRCGS-certificaat kan voorleggen.  

 

contact
Voedselveiligheid - Sécurité Alimentaire - Food SafetyTÜV NORD Integra

Tel.: +32(0)3 287 37 60
food-safety@tuv-nord.com